Vytvorené: pred mesiacom

Ako na výučbu cudzincov v aplikácii Včielka

Nedávno v aplikácii pribudol dôležitý predmet MATEMATIKA, do ktorého bola okrem nových cvičení pridaná tiež možnosť voľby jazyka inštrukcií, ktoré sú k dispozícii ako v textovej, tak v zvukovej podobe. Inštrukcie sa tak zobrazia nielen v slovenčine, ale zároveň vo vami zvolenom jazyku.

Táto funkcia je užitočná predovšetkým na výučbu Ukrajincov a ďalších zahraničných študentov nielen v slovenských školách, aby sa dokázali rýchlejšie začleniť do vzdelávacieho systému SR .

Vďaka písanej aj zvukovej podobe inštrukcií študent zároveň precvičuje porozumenie textu, ktoré má pozitívny vplyv na výučbu slovenského jazyka.Cieľ

  • predstaviť možnosti aplikácie Včielka a jej využitie na výučbu cudzincov
  • oboznámiť s časťou pre cudzincov, ktorá je určená na výučbu slovenčiny ako druhého jazyka


Komu je určený

  • učiteľ / pedagóg
  • asistent pedagóga


Lektor

Mgr. Lenka Ježó Garančovská, PhD.


Organizačné info

čas: 17:00-18:30

seminár je zadarmo, potrebné je prihlásenie sa