Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom

Webinár sa bude venovať problematike neverbálnych detí, dôvodom, prečo deti nerozprávajú, alebo majú oneskorený vývin reči. Kedy a kde vyhľadať odbornú pomoc a čo očakávať. 

Ťažisko webinára sa bude venovať problematike, ako navodiť komunikáciu dieťaťa čo najskôr s využitím prvkov augmentatívnej a alternatívnej komunikácie a aké sú možnosti stimulácie verbálnej reči. 


Počas webinára sa dozviete odpovede na otázky:

  • Prečo moje dieťa ešte nerozpráva?
  • Kedy a kde vyhľadať odbornú pomoc?
  • Ako vývin komunikácie súvisí s inými vývinovými oblasťami?
  • Ako môžem pomôcť môjmu dieťaťu komunikovať? 


Komu je určený

  • pedagógom a rodičomLektorka

PhDr. Dana Buntová, PhD. 

Pracuje na pozícii funkčného docenta na PdF UK v Bratislave na Katedre logopédie. Venuje sa problematike narušenia zvukovej roviny reči, augmentatívnej a alternatívnej komunikácii a symptomatickým poruchám reči u detí. Vedecky sa angažuje v projektoch VEGA. Okrem práce na akademickej pôde má dlhoročné skúsenosti z logopedickej intervencie u detí raného a predškolského veku. Svoje skúsenosti odovzdáva formou odborných kurzov a webinárov na Slovensku a v Čechách. Je zakladateľkou SCŠPP, Centra detskej reči, ktoré už 14 rokov pomáha deťom.Organizačné info

  • čas: 18.00 – 20.00
  • platforma: ZOOM - v deň konania webinára dostanú prihlásení link na pripojenie.
  •  každý prihlásený dostane e-mailom certifikát o účasti s informáciou o časovej dotácii (pre pegaógov - do osobného, resp. atestačného portfólia)
  • Každý účastník bude mať k dispozícii počas 7 dní videozáznam z webinára.
  • Upozornenie: Kapacita webinára je obmedzená. Minimálny počet účastníkov je 15.
19 január 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 17

Linky:

Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom