Vytvorené: pred 4 mesiacmi
Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

Obsah

K deťom nevyhnutne patria rodičia a my komunikujeme i s nimi osobne, v online priestore, alebo cez telefón. Mnohé situácie sú komunikačne stresujúce a náročné. Naše komunikačné zručnosti je však možné neustále rozvíjať. Zvládnuté komunikačné situácie podporujú sebadôveru a rozvíjajú náš ďalší osobný potenciál a do budúcna posilňujú naše kompetencie.

 • Čo všetko sa dá ovplyvniť správnym vedením rozhovoru
 • Ako byť pre rodiča dôveryhodný komunikačný partner
 • Najdôležitejšie súčasti komunikácie a ich dopad na vzťah učiteľ – rodič
 • Ako vyjadriť oprávnené požiadavky
 • Účinné, no zároveň empatické nastavenie hraníc
 • Riešenie konfliktných komunikačných situácií
 • Ako pracovať s emóciami rodičov
 • Sebaúcta ako základný prediktor úspešného rozhovoru
 • Zážitkové aktivity s využitím artefiletických techník pre jednoduchšie uchopenie teoretických východísk

Komu je určený

 • Workshop je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, odborníkom z radu pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov.
 • Môžu sa ho zúčastniť aj všetci tí, ktorí majú o danú problematiku záujem a chcú sa o nej dozvedieť viac.

Lektor

Mgr. Bronislava Plešková


Iné info

 • cena pre študentov denného štúdia je 60€
 • cena zahŕňa pracovný zošit s teóriou, lektorné, certifikát, občerstvenie
14 december 2020
Košice, SK
EUR 66

Linky:

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom