Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Info k Podporným opatreniam na jednom mieste

Info k Podporným opatreniam na jednom mieste

foto Náš Poklad

Informácií k podporným opatreniam pre deti a žiakov so ŠVVP je momentálne neúrekom. Preto sme pre vás vytvorili na našej stránke novú záložku.

Zatiaľ dočasne má naša nová záložka na stránke pracovný názov "ODKAZY".

Tu sa snažíme dostať na jedno miesto informácie, týkajúce sa Katalógu podporných opatrení a všetkých možných informácií k Podporným opatreniam, na ktoré narazíme a ktoré by mohli byť užitočné pre podporné tímy v školách, pedagógov aj odborných zamestnancov v poradniach.

Samozrejme to nepôjde naraz a rýchlo, keďže informácií je skutočne veľa a niekedy sa aj pomerne ťažko hľadajú v celej spleti rôznych pokynov a vyhlášok. My ich chceme pre vás sprehľadniť a dostať na jednu stránku, do jednej záložky tak, aby ste ich mali vždy rýchlo k dispozícii.

Naša snaha hádam prinesie ovocie v podobe vašej ľahšej orientácie v problematike.

Váš tím Náš Poklad s.r.o.