Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Čítacie rozcvičky - opýtali sme sa na prvé skúsenosti

Čítacie rozcvičky - opýtali sme sa na prvé skúsenosti
Iba nedávno sme úspešne vydali prvú knižku s našim logom - Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky - a spustili náš e-shop. Milo nás prekvapil záujem o knižku, preto sme sa opýtali na prvé skúsenosti z práce s pracovnými listami.

Dve otázky pre:

Školského špeciálneho pedagóga

Čo ťa viedlo k tomu, aby si si kúpila Čítacie rozcvičky?

Videla som reklamu na Rozcvičky na sociálnych sieťach a bola som zvedavá, čo obsahujú. V ZŠ kde pracujem máme viac ako 30 integrovaných žiakov. Navyše ešte aj mnoho detí najmä na prvom stupni, u ktorých vnímam po covidovej situácii a neustálom striedaní prezenčného a dištančného vyučovania výrazné riziko na školské zlyhávanie. Deti celkovo slabo čítajú. Nedokážu čítať s porozumením, pretože nemajú dostatočne zvládnutú techniku čítania. A to bol dôvod môjho záujmu o Rozcvičky, pretože tie podporujú najmä tréning techniky čítania. Preto mi ich škola zakúpila ako pomôcku k mojej práci spolu s plagátom na rozlišovanie "b-d" do môjho kabinetu kde s deťmi pracujem v rámci intervencií.

Pre koho ich využívaš?

Ako vyplýva aj z mojich predošlých slov, tak najmä pre žiakov na prvom stupni. A nie len pre tých integrovaných. Okrem detí s dyslexiou a s poruchami pozornosti som vyskúšala Rozcvičky aj u žiakov, ktorým čítanie technicky nerobí až takú ťažkosť, ale nečítajú radi, treba ich k čítaniu "tlačiť". Páči sa mi, že Rozcvičky umožňujú zábavnú, hrovú a celkom tvorivú formu tréningu, a to sa páči aj deťom (školská špeciálna pedagogička v ZŠ s MŠ s viac ako 400 žiakmi).

Poradenského špeciálneho pedagóga

Ako sa dajú využiť Čítacie rozcvičky v poradni?

Do poradne k nám prichádzajú iba deti, ktoré majú nejaké ťažkosti. Prídu v sprievode rodiča, ktorý je pomerne často už nešťastný, bezradný a nevie, ako by svojmu dieťaťu pomohol, aby sa mu v učení darilo lepšie. Polovicu detí našej poradne tvoria práve tie, ktoré majú vývinové poruchy učenia alebo poruchu pozornosti. U tých som zatiaľ využila Rozcvičky najčastejšie. Či už v rámci diagnostiky na orientačné zistenie úrovne čítania (na akej úrovni čítanie ostalo, odkiaľ budeme musieť pri reedukácii začať, kam sa musíme vrátiť), ale aj na samotné reedukácie.

Aké sú tvoje prvé skúsenosti?

Už pár krát som k Rozcvičkám a práci s nimi zaškolila rodiča a ten pokračuje v práci so svojim dieťaťom doma. Ku mne príde na kontrolu napr. po dvoch týždňoch (to je individuálne) aby sme zistili, ako sa im darilo a či robia pokroky. Páči sa mi, že môžem rodičom dať do ruky "nástroj", s ktorým po zaškolení môžu pracovať intenzívne doma a ktorý môže byť pre ich dieťa celkom radostný, zaujímavý a najmä osožný, ak sa posnažia a dodržia hlavné zásady práce. Tie sú v metodike k Rozcvičkám pomerne podrobne popísané, preto sa nebojím, že by tomu rodič nerozumel alebo nevedel, ako na to (špeciálny pedagóg z centra špec.pedagogického poradenstva)

Rodiča

Kto ti odporúčal Rozcvičky?

Videl som reklamu na sociálnych sieťach, ale pre Rozcvičky som sa rozhodol najmä po odporúčaní v poradni. Môj syn je druhák, s čítaním sa trápi, aj keď celkom dobre rozumie tomu, čo si prečítal. Ale čítanie je pre neho ťažké, "útrpné" a musíme ho s manželkou doma nútiť. Prečíta vždy iba to, čo im pani učiteľka káže - ani o slovo viac! Sprvu s ním čítala manželka každý školský článok mnohokrát v domnení, že trénujeme čítanie. Keď stratila nervy, nastúpil som ako ďalšia autorita ja - s rovnakým výsledkom. Až v poradni, kam sme na doporučenie školy zašli, nám špeciálna pedagogička vysvetlila, že keďže má náš syn celkom dobrú pamäť, už pri druhom-treťom čítaní toho istého článku netrénujeme jeho čítanie, ale jeho pamäť. Vysvetlila nám, ako s Rozcvičkami pracovať, ale aj sami sme si prečítali metodiku. Je to vcelku jednoducho a jasne napísané. Zdá sa, že sa nám so synom začína dariť, aj keď je ešte predčasné robiť uzávery, keďže s Rozcvičkami nepracujeme dlho.

Chce s nimi tvoje dieťa pracovať a čo je pri práci s Rozcvičkami ťažké/ľahké?

Najťažšie bolo to, že sa spočiatku Maťko hneval a samozrejme čítať nechcel - presne tak, ako vždy predtým. Považoval to za prácu navyše, za niečo, čo nemá od pani učiteľky povinné. Keď mu však aj ona vysvetlila, že je to pre jeho dobro a podporila nás v domácich cvičeniach aj tým, že mu dala trochu menej "školského" čítania, začal sa stavať k Rozcvičkám ochotnejšie. Navyše rýchlo zistil, že desať minút každý deň (tie dôsledne dodržiavame) nie je až tak veľa a že Rozcvičky sú celkom zábavné a zaujímavé. Manželka ich začala používať aj pre mladšiu dcéru, ktorá je teraz prváčka, pretože Miškovi knižku závidela. Ona nemá také ťažkosti, ako vidíme u syna, ale krátka čítacia rozcvička pred čítaním článku ktorý má zo školy jej určite neškodí, skôr naopak (otec dvoch detí - prváčky a druháka).

Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky nájdete v našom e-shope tu.