Vytvorené: pred rokom

Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché

Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché
Už sú to tri roky, čo sme pre vás napísali príručku Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole.

Od tej doby sa mnoho zmenilo - v legislatíve, v školách, v prístupoch aj v zmýšľaní učiteľov či vedenia mnohých škôl, ale aj v celospoločenskom vnímaní profesie špeciálneho pedagóga (najmä po skúsenostiach s dištančným vzdelávaním).

Sme vďační za všetky vaše odozvy na túto našu snahu o zosumarizovanie praktických skúseností, náčrtov návodov, námetov a snáh o odpovede na mnohé otázky a nejasnosti, ktoré sprevádzajú túto stále ešte pomerne novú profesiu školského špeciálneho pedagóga.

Príručka je len jedným z možných pohľadov na našu profesiu, nemá záväzný ani odporúčací charakter a sme radi, že sa pre vás stala pomocníkom. V čase vzniku tejto publikácie nebola žiadna striktná ucelená vyhláška či metodika, ako má vyzerať práca školského špeciálneho pedagóga. Legislatíva sa neustále mení, dopĺňa, niektoré usmernenia boli v tej dobe (a stále aj sú) len rámcové a často aj nejednoznačné, niektoré v praxi aj ťažko realizovateľné a vo chvíľach uverejnenia tejto publikácie už aj neplatné. 

Napriek tomu na základe mnohých vašich úprimných telefonátov a mailov vám ju znovu posielame a dávame do pozornosti - s úprimnou snahou o podporu tejto neľahkej a pedagogickou verejnosťou rôzne vnímanej profesie. Berte ju stále s pochopením aj v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe.

Príručku stále nájdete ZADARMO na stránke VUDPaP - tu

P.S.: pre všetkých tých, ktorí sa zaujímali kvôli možnosti citácií o rok vydania príručky uvádzame, že bola napísaná v r.2018 a ospravedlňujeme sa za opomenutie. Ďakujeme za pochopenie.