Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním III.

23 január 2024
online, SK
EUR 30
Ako využiť Čítacie rozcvičky u žiakov s ADHD

Ako využiť Čítacie rozcvičky u žiakov s ADHD

Pri poruchách pozornosti najmä v ranom školskom veku sa veľmi často ako sprievodný jav vyskytujú u detí aj ťažkosti v čítaní. Knižka z nášho e-shopu Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky je určená aj im a v praxi sa veľmi osvedčuje.

Varujte rodičov pred nebezpečnou skupinou na platforme WhatsApp

"Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT vydalo varovanie pre rodičov na skupinu “Přidej co nejvíc lidí” na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku. Dajte rodičom info."

Usmernenie k pôsobeniu asistenta pri poskytovaní sebaobslužných úkonov

"Vyjasnenie kompetencií pedagogického asistenta, zamestnanca, ktorý realizuje poskytovanie podporného opatrenia „sebaobslužné úkony“ a osobného asistenta."
Info k Podporným opatreniam na jednom mieste

Info k Podporným opatreniam na jednom mieste

Informácií k podporným opatreniam pre deti a žiakov so ŠVVP je momentálne neúrekom. Preto sme pre vás vytvorili na našej stránke novú záložku.

Výhodná akcia v našom e-shope

Výhodná akcia v našom e-shope

Ak chceš získať viac a zaplatiť menej, navštív teraz náš e-shop.

Práca Školského podporného tímu v MŠ a ZŠ

17 január 2024
online, SK
EUR 30

Krízová intervencia v školskom prostredí

9 január 2024
online, SK
EUR 30

Potenciálny benefit v škole – profesia sociálny pedagóg

4 december 2023
online, SK
EUR 30

Žiak so zdravotným znevýhodnením v základnej škole z pohľadu legislatívy a praxe

28 november 2023
online, SK
EUR 30

Kurz kresby - Dom-strom-osoba (HTP)

26 február -
27 február 2024
online - platforma ZOOM, SK
EUR 180

Terapia hrou a filiálna terapia - inovačné vzdelávanie

20 február -
21 február 2024
Košice, SK
EUR 115

Prehľad sprievodných materiálov k podporným opatreniam

"Tak trochu sprehľadnenia v množstve sprievodných materiálov, v ktorých sa už postupne strácame."

Testovanie 9 a žiaci so ŠVVP

"Pokyny k Testovaniu 9 pre aktuálny školský rok obsahujú aj informácie k možnosti testovania detí cudzincov."

Edupage vám pomôže pri podpornych opatreniach.

"Ako? Spracuje proces získania a schválenia podporného opatrenia jednoduchšie a rýchlejšie."

Tlačivo Vyjadrenie na účel poskytnutia podporného opatrenia

"Na tomto linku nájdete tlačivo k podporným opatreniam, ktoré môžete vyplniť elektronicky. Tlačivo slúži obvykle ako príloha k správe, v ktorej môžu byť jednotlivé odporúčané opatrenia bližšie rozpísané."

Akreditované inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom

8 február -
14 jún 2024
Prešov, SK
EUR 300

Usmernenie k poskytovaniu podporných opatrení

"Kto a ako môže požiadať o podporné opatrenie, kto sa k návrhu vyjadruje, kto môže preskúmať opodstatnenosť? Odpovede nájdete v usmernení MŠVVaŠ SR."

Kyberšikanovanie, hate-speech a trolling. Prevencia a intervencia kyberagresie.

21 november -
22 november 2023
online, SK
EUR 128

Telo ako reč duše. Úvod do psychosomatiky z pohľadu existenciálnej analýzy.

18 november -
19 november 2023
Bratislava, SK
EUR 165