Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.
22
aug

KUPREV - on line

22 august 2020
on-line, SK
EUR 83

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

28 august 2020
Bratislava, SK

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

27 august 2020
Trenčín, SK

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

26 august 2020
Banská Bystrica, SK

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

25 august 2020
Žilina, SK
24
aug

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

24 august 2020
Košice, SK

Ako postupovať pri poskytovaní požadovanej miery pomoci – úloha školského špeciálneho pedagóga

25 august -
26 august 2020
Prešov, SK

Slovné hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

12 august 2020
on-line, SK

Ako riešiť nefunkčnú komunikáciu medzi asistentom pedagóga a žiakom

"Inšpirujte sa návrhmi Národného pedagogického inštitútu ČR. Pozrite si príklady možných problémov medzi asistentom a žiakom s návrhmi možností ako ich riešiť."
Tatiana Gandelová

Ako komunikovať s agresívnym a ochranárskym rodičom

14 december 2020
Košice, SK
EUR 66
14
nov

Hudobno-pohybové aktivity zamerané na rozvoj komunikačných zručností detí so švvp

14 november 2020
Bratislava, SK
EUR 49

Senzorické hry

18 október 2020
Bratislava, SK
EUR 59

Akčné techniky pri práci so skupinou

13 september 2020
Bratislava, SK
EUR 49

Využitie muzikofiletiky pri práci s deťmi

25 august 2020
Žilina, SK
EUR 45

Dobrý zrak a dobrý sluch - základ pre vzdelávanie

"Mať dobrý zrak a dobrý sluch je veľkým darom. Prostredníctvom týchto percepčných kanálov prijímame väčšinu informácií v našom živote. Preto je veľmi dôležité odhaliť problémy so zrakom alebo so sluchom už v pred/školskom veku. Pozrite ako na to."
Tatiana Gandelová
9
sep

Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa

9 september - 10 september 2020
Martin, SK
EUR 150

„Kresba domov“ - projektívny terapeutický nástroj

4 december 2020
Martin, SK
EUR 85

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY

7 október -
12 november 2020
Martin, SK
EUR 295

Hous – Tree - Person test (Dom- Strom – Osoba)

4 november -
5 november 2020
Martin, SK
EUR 158

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi

28 september -
30 september 2020
Martin, SK
EUR 230
O nás Tipy Podmienky