Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Tipy na prevenciu pred šikanovaním - plagát na stiahnutie

"Ako môže učiteľ rozpoznať obeť šikanovania, odporúčaný postup na riešenie v škole, tipy na prevenciu. Tri plagáty na stiahnutie, ktoré môžu pomôcť ako pomôcka v škole."

Test prediktorov gramotnosti – TPG – ako ho používať

5 december 2022
on-line, SK
EUR 12

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním I.

18 január 2023
on-line, SK
EUR 30

Dyslexia - Život v nedyslektickom svete

8 december 2022
on-line, SK
EUR 30
Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie nový postup postihovania záškoláctva pri plnení povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa.

Prevencia a riešenie šikanovania - metodická príručka

"Šikanovanie v školskom prostredí ostáva často skryté a preto je obzvlášť rizikové. Je preto dôležité rozpoznať signály hneď v počiatočných štádiách a následne pristúpiť k riešeniu. Potrebné je prispôsobiť všeobecné odporúčania podmienkam svojej školy."
Na pomoc žiakom v kariérovom rozhodovaní

Na pomoc žiakom v kariérovom rozhodovaní

Čas rozhodovania sa deviatakov kam na strednú sa neúprosne blíži. Niektorí sú rozhodnutí dávno, iní ešte stále nevedia, kam budú smerovať ich ďalšie životné kroky v prvej smerovej voľbe povolania.

Jak pomoci dospívajícím cítit se v dnešní době lépe

21 november 2022
on-line, CZ
Vianočná akcia

Vianočná akcia

Nepremeškajte vianočnú akciu z nášho e-shopu! Darček ako ušitý pre školského alebo poradenského špeciálneho pedagóga, pre liečebných pedagógov, ale aj pre asistentov učiteľa. Požiadajte vášho riaditeľa o vianočný darček pre vás, vašich žiakov, vašu školu.

Akreditované inovačné vzdelávanie - PAS

16 marec 2023
Prešov, SK
EUR 300

Včasné známky autizmu a včasný záchyt detí s rizikom PAS vo veku od 11 do 30 mesiacov

14 november 2022
Banská Bystrica, SK

Aplikácia na preskúmanie skorých príznakov autizmu ASDetect

"Aplikácia ASDetect umožňuje preskúmať možné skoré príznaky autizmu u detí mladších ako 2,5 roka. Pomocou skutočných klinických videí detí s autizmom a bez autizmu sa každá otázka zameriava na konkrétne "sociálne komunikačné" správanie. Odporúčajte rodičom"
Dyslexia a získanie vodičského

Dyslexia a získanie vodičského

Viete o tom, že dyslektik môže pri vykonaní skúšok na získanie vodičského oprávnenia požiadať o predĺženie času na vykonanie teoretickej skúšky? Potrebuje k tomu potvrdenie poradne.

Stimulačný program pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou

12 november 2022
on-line ZOO, SK
EUR 115

KuMOT

2 december 2022
on-line ZOOM, CZ
CZK 3013

Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii

"Rozšírte si svoje poznatky v oblasti osvojovania gramotnosti detí: jazykové schopnosti, čítanie, písanie a matematické schopnosti a ich formovanie v období prechodu z predškolského do mladšieho školského veku. Materiál na stiahnutie."

Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina

11 november -
12 november 2022
Bratislava, SK
EUR 159

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

26 november -
27 november 2022
on-line ZOOM, SK
EUR 200

KuPREV

25 november 2022
on-line ZOOM, CZ
CZK 3013

Tvorba preventívneho programu

"Materiál s prehľadom jednotlivých fáz realizácie skupinového preventívneho programu spoločne s príkladmi konkrétnych aktivít a cvičení. Ilustračné cvičenia sú zamerané na primárnu prevenciu v oblasti šikanovania, kyberšikanovania, sextingu či groomingu."