Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.
17
jan

Pedagogický asistent v praxi

17 január 2020
Bratislava, SK
EUR 139

Pedagogický asistent v praxi

10 január 2020
Košice, SK
EUR 139

Inkluzívna škola počíta s odlišnosťou a je jej otvorená.

"Nový pohľad na vzdelávanie v našich školách: od integrácie ku inklúzii - áno či nie?"
Tatiana Gandelová

Integrácia z pohľadu integrovaného

"Na zamyslenie - pohľad nevidiacej autorky článku na jej vlastné vzdelávanie - jednak v špeciálnej škole, ako aj formou integrácie v bežnej škole."
Tatiana Gandelová

Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP - konferencia

28 november 2019
Bratislava, SK
EUR 20
13
nov

Adlerovská terapia hrou

13 november 2019
Bratislava, SK
EUR 90

Akreditovaný kurz Maxik- stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

6 február -
7 február 2020
Bratislava, SK
EUR 235

Ako na prevenciu v škole

"Úspech prevencie veľmi závisí od toho, ako sa k nej pristupuje. Každá škola by mala mať vypracovaný plán preventívnych aktivít. Pozrite si desať tipov, ako na prevenciu v škole."

Poruchy autistického spektra

27 november 2019
Bratislava, SK
EUR 70

Križovatky XI - ADHD-móda alebo fakt?

10 október -
11 október 2019
Bratislava, SK
EUR 30
4
okt

Detská agresivita - kam až to môže zájsť?

4 október 2019
Trenčín, SK
EUR 28

INPP školský intervenčný program

2 október 2019
Bratislava, SK
EUR 70

Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja

26 október 2019
Bratislava, SK
EUR 69

Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike

7 december 2019
Ružomberok, SK
EUR 79

Snoezelen 2 - Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí

16 november 2019
Trenčín, SK
EUR 79
12
okt

Snoezelen 1 - úvod do práce v multisenzorickom prostredí

12 október 2019
Trenčín, SK
EUR 69

Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov

20 september -
22 september 2019
Trnava, SK
EUR 35

Slovo dalo slovo - logopedická konferencia

25 október 2019
Brno, CZ
CZK 1190

Aspergerov Syndróm - workshop pre rodičov

15 november 2019
Žilina, SK
EUR 45

September začínajúceho školského "špeckára"

Toho, čo musí urobiť alebo čo sa očakáva od školského špeciálneho pedagóga je veľa. Začínajúci často nevie odkiaľ začať.

O nás Tipy Podmienky