Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Podpora detí s ADHD/ADD pohľadom senzorických stratégií - inovačné vzdelávanie

27 september -
16 december 2024
Bratislava, SK
EUR 190
A sú tu znovu prázdniny

A sú tu znovu prázdniny

A už je to tu zas! Pre všetkých školákov sladký čas ničnerobenia, oddychu od učenia, od školských povinností, od ranného vstávania...

A ešte zopár metodických materiálov - možno čítanie na leto?

"Stiahnite si materiály vytvorené v spolupráci NIVAM a UNICEF: Podpora dieťaťa predškolského veku s individuálnymi osobitosťami, Podpora adaptácie a socializácie dieťaťa v inštitucionálnom prostredí, Jazyková podpora dieťaťa s odlišným materinským jazykom."

V septembri budúci maturanti podávajú žiadosti o úpravu vykonania maturity

"Vyhláška 224/2022 Z.z. o strednej škole dáva možnosť žiakom so zdravotným znevýhodnením požiadať o úpravu podmienok maturitnej skúšky. Nezabudnite si preto pozrieť vyhlášku, najmä §16, tiež prílohu V. a §11 bod (3)."
ĎAKUJEME za váš veľký záujem !

ĎAKUJEME za váš veľký záujem !

Ani sme neverili, že naše pracovné listy, zamerané na zlepšovanie techniky čítania - Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky - budú mať taký úspech. Veľmi ďakujeme za všetky vaše spätné väzby a za váš stály záujem.

Niečo k logopédii cez prázdniny

"Odporúčajte rodičom článok o tom, ako na logopédiu s dieťaťom počas letných prázdnin. Inšpirujte sa."

Dokumenty k podporným opatreniam

"Platné dokumenty, potrebné k poskytovaniu PO, nájdete na stiahnutie aj na stránke NIVAM."

Ponuka pre rodičov neverbálnych detí - ONLINE dotazník

12 jún -
31 december 2024
online, SK
Čo platí v klasifikácii a hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením

Čo platí v klasifikácii a hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením

Aj keď sa už nepoužíva výraz "začlenený" alebo "integrovaný" žiak a prešli sme na využívanie podporných opatrení namiesto integrácie, stále platí starý metodický pokyn na klasifikáciu a hodnotenie. Pripomeňme si ho pred blížiacimi sa vysvedčeniami.

Doložky na vysvedčení - áno alebo nie?

Doložky na vysvedčení - áno alebo nie?

Blížia sa vysvedčenia. Ako je to s doložkami pri poskytovaní podporných opatrení ?

Diagnostika neuromotorickej zrelosti klienta s logopedickými a emocionálnymi problémami

19 jún -
20 jún 2024
Kremnica, SK
EUR 120

Starostlivosť a výchova sexuálne zneužívaného dieťaťa

20 jún 2024
Košice, SK
EUR 35

Postupy práce s rodinou pri rodičovskom konflikte

18 jún 2024
online, SK
EUR 29

Autoagresia III.: Experimentovanie s psychoaktívnymi látkami ako nástroj zapadnutia do partie v puberte

13 jún 2024
online, SK
EUR 29

Sprievodca šk.rokom 2024/2025

"Ministerstvo na svojej stránke zverejnilo nového Sprievodcu pre budúci šk.rok. Organizačné pokyny na školský rok 2024/2025 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2024."

LPAD, dynamické vyšetrenie kognitívnych funkcií podľa R. Feuersteina

7 október -
28 február 2025
Praha, CZ
CZK 30000

Metóda dobrého štartu

3 jún 2024
Praha, CZ
CZK 2400
Bomba v škole? Násilie v okolí? Čo povedať deťom

Bomba v škole? Násilie v okolí? Čo povedať deťom

Donedávna sme ani len netušili, aké zmeny nás v živote zastihnú. Týkajú sa nášho bežného života a aj toho školského. Doba nám prináša mnoho nových, doposiaľ nepoznaných situácií, nešťastia, hrozby, ohrozenia. A deti sú vnímavé bytosti.

Zadefinovanie rozšírenia ŠVVP

"Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení kde nájdete charakteristiky rozšíreného vnímania ŠVVP."

Krízový manažment v školskom prostredí. Úloha školských podporných tímov

"Materiál určený pre riaditeľov škôl a školské podporné tímy, ktorí sú tí najdôležitejší pri vytváraní bezpečného prostredia v škole. Rámce na aplikovanie krízového manažmentu pomôžu rýchlej a adresnej reakcii na situácie ohrozujúce duševné zdravie v škole"