Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Katalóg - infografika

"Zrozumiteľne a názorne vysvetlené, kto sa ku ktorým podporným opatreniam má vyjadrovať."
Zoznámme sa s Katalógom podporných opatrení

Zoznámme sa s Katalógom podporných opatrení

Katalóg ktorý špecifikuje podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní poskytované školou alebo školským zariadením schválilo MŠVVaŠ SR s platnosťou od 1. septembra 2023. Týka sa nás všetkých, ktorí pracujeme v rezorte školstva.

Dospievajúci s PAS a ich vzťahy s rovesníkmi

31 október 2023
online, CZ
CZK 290

Sčítanie a odčítanie (v odbore 0-20): Ako pomôcť deťom zvládnuť prechod cez 10? (PRE RODIČOV A UČITEĽOV)

11 október 2023
online, CZ

Vývojová dysfázia v praxi

10 október 2023
online, CZ
CZK 290

Predstavenie Katalógu podporných opatrení vo vašom meste

"Pozrite si, kedy bude Katalóg a práca s ním predstavený vo vašom meste alebo blízkom okolí."
Maturita žiaka so zdravotným znevýhodnením

Maturita žiaka so zdravotným znevýhodnením

V úvode školského roku si žiaci končiacich maturitných ročníkov podávajú žiadosti o vykonanie maturitnej skúšky. Žiak so zdravotným znevýhodnením môže zároveň požiadať o úpravy vykonania maturitnej skúšky.

Matematické predstavy: Ako vybudovať pevné základy pre matematiku u predškolákov? (PRE UČITEĽOV MŠ)

3 október 2023
online, CZ

Začiatok 1.triedy: Ako dieťaťu zaistiť úspešný štart v matematike? (PRE RODIČOV)

20 september 2023
online, CZ

Bez viny a hanby. Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.

24 október -
25 október 2023
Online, SK
EUR 128

Grafomotorika hravo, 2.časť - "Idem písať"

23 september 2023
Banská Štiavnica, SK
EUR 39

Rehabilitačné pomôcky pre deti s postihnutím

19 september 2023
Praha, CZ
CZK 250

Katalóg podporných opatrení zverejnený

"Dnes sme sa konečne dočkali zverejnenia toho, ako máme realizovať podporné opatrenia v školách...."

Viete ako na identifikáciu nadaných detí?

"Pomôcť môžu aj české dotazníky, ktoré sú k dispozícii spolu so zaujímavým článkom na stránke Zapojme všechny. Prečítajte, inšpirujte sa, použite."
"Druhošancové vzdelávanie"

"Druhošancové vzdelávanie"

Viete že aj žiak s mentálnym postihnutím môže získať nižšie stredné vzdelanie? Pozrite si informáciu Ministerstva školstva.

ZOZNÁMTE SA S THERAPLAY

10 január -
12 január 2024
Bratislava, SK
EUR 200

Dieťa/žiak s autizmom v pedagogickej praxi

26 september 2023
online, SK
EUR 13

ADD a ADHD v školskom prostredí

12 september 2023
online, SK
EUR 13

Školský podporný tím - manuál pre riaditeľa

"Základné informácie o tom, kto tvorí školský podporný tím a čo všetko má v kompetencii nájdete aj v tomto manuáli, ktorý je určený riaditeľom škôl."

Štandardy (obsahové, výkonové) pre poradenské zariadenia sú už v platnosti !

"Poradne pozor. Ministerstvo zverejnilo historicky prvé štandardy pre odborné činnosti v systéme poradenstva a prevencie v školstve. Vošli do platnosti 1.9.2023"