Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Princípy a návody na poskytovanie poradenstva cez internet

"Ako byť online pre klienta? Malým návodom na online poradenstvo môže byť pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení aj Príručka dištančného poradenstva so zameraním na poskytovanie služieb prostredníctvom chatu."
Tatiana Gandelová

11 odporúčaní na prácu so žiakmi ktorí čelia bariéram vo vzdelávaní

"Nie len žiaci v integrácii v týchto dňoch čelia novým situáciám vo vzdelávaní. Je nutné, aby vzdelávacie tímy v školách mali identifikované a pomenované potreby všetkých žiakov - teda aj tých, ktorí musia prekonávať v tomto smere akékoľvek bariéry."
Tatiana Gandelová

Ako môže byť užitočný pedagogický asistent v čase karantény

"Na stránkach ŠPÚ sú zverejnené nové informácie, aké činnosti môže vykonávať asistent pedagóga v čase karantény, aj dôležité usmernenia pre riaditeľov škôl ohľadom pedagogických asistentov."
Tatiana Gandelová

KUPOZ - on-line internetové vzdelávanie

29 máj 2020
on-line, SK
EUR 83

Online – Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

12 jún 2020
IZV, Žilina, SK
EUR 70

Školský špec.pedagóg má byť v čase koronakrízy súčasťou "učiteľských tímov"

"Ako môže školský špec.pedagóg alebo pedagogický asistent počas aktuálnej mimoriadnej situácie podporiť fungovanie učiteľských tímov a čím môže prispieť k vzdelávaniu žiakov? MŠVVaŠ vydalo usmernenie, ktoré zahŕňa aj takéto odporúčania (body 5.2 a 5.3)"
Tatiana Gandelová

Organizácia vzdelávacích aktivít žiaka v čase karantény

"Koľko hodín týždenne má mať žiak v dištančnej forme vzdelávania počas karantény? Kto a ako zostaví jeho týždenný rozvrh? Pozrite nové odporúčania ministerstva k organizácii vzdelávania žiakov."
Tatiana Gandelová

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

22 september -
23 september 2020
Žilina, SK
EUR 140

Metodická príručka pre žiakov s mentálnym postihnutím

"ŠPÚ na požiadanie zašle metodickú príručku Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorá obsahuje aj pracovné listy na matematiku a rozvíjanie grafomotorických zručností žiaka. Bližšie info nájdete na stránke ŠPÚ."
Tatiana Gandelová

Príručka Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Špeciálny darček ku Dňu učiteľov pre všetkých školských špeciálnych pedagógov

Vznikla stránka Učíme na diaľku

"Stránka MŠVVaŠ a viacerých mimovládnych organizácií, s cieľom pomôcť pedagógom, žiakom, študentom a rodičom v orientácii v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, pomôcť všetkým počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie."
Tatiana Gandelová

Práca s deťmi "na diaľku"

Viete, že školský alebo poradenský špeciálny pedagóg alebo aj pani učiteľka môže pracovať s deťmi "na diaľku"?

Tipy na online aplikácie, ktoré pomôžu zvládnuť vyučovanie keď sa zatvoria školy

"Koronavírus zatvára brány našich škôl, ale to neznamená, že sa s deťmi prestaneme učiť. Existuje aj E-learning, ktorý môžu využiť učitelia, rodičia aj školskí špeciálni pedagógovia."
Tatiana Gandelová

Metodika Dr.Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

18 apríl -
19 apríl 2020
Bratislava, SK
EUR 200

Prváčik a prelepovanie oka - prečo oklúzia?

Je zarážajúce, koľko rodičov je veľmi slabo informovaných o tom, načo a prečo pani doktorka očná ich dieťaťu vlastne predpísala prelepovať, zakrývať jedno očko – nosiť okluzor.

7
apr

Deti v sieti

7 apríl 2020
Zvolen, SK

Deti v sieti

6 apríl 2020
Košice, SK

Deti v sieti

3 apríl 2020
Trenčín, SK

Deti v sieti

2 apríl 2020
Trnava, SK

Deti v sieti

31 marec 2020
Bratislava, SK
O nás Tipy Podmienky