Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Dítě v pěstounské péči a trauma - konferencia

21 apríl -
22 apríl 2021
on-line, CZ
CZK 1500

Účinné a neúčinné stratégie komunikácie s dieťaťom v období puberty.

19 máj 2021
ONLINE cez ZOOM, SK
EUR 65

House–Tree–Person (H-T-P) test

10 máj -
11 máj 2021
Martin, SK
EUR 158

Emoce na dlani - odporúčajte vašim učiteľom. Aby nevypustili dušu

11 marec 2021
on-line, CZ
CZK 200
Na slovíčko o vzdelávaní žiaka s mentálnym postihnutím

Na slovíčko o vzdelávaní žiaka s mentálnym postihnutím

Aj mentálne postihnutý žiak potrebuje mať radosť z učenia, z poznávania nových javov. Chce sa tešiť na školu.

333 + pracovných listov na precvičenie grafomotoriky

"Dobrý a užitočný nápad - zbierka pracovných listov na precvičovanie grafomotoriky predškolákov v elektronickom PDF formáte na stiahnutie za dobrovoľnú cenu, ktorou podporíte tvorbu nových bezplatných aktivít pre deti."

Usmernenie pre poradne k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu

"V súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním 5-ročných detí bolo uverejnené nové usmernenie k povinnostiam CPPPaP, ktoré s tým súvisia a začnú sa uplatňovať v šk.roku 2021/2022."

Nespojité písmo Comenia Script

15 apríl -
16 apríl 2021
on-line, SK
EUR 55

Nespojité písmo Comenia Script

4 marec -
5 marec 2021
On-line, SK
EUR 55

Úspěch pro každého žáka. Na vlně změny - konferencia

20 apríl 2021
on-line, SK
CZK 590
Odmeny a tresty - benefity a dôsledky

Odmeny a tresty - benefity a dôsledky

Ako na odmeny a tresty pre dieťa ? To je častá otázka od rodičov smerom k špeciálnym pedagógom a psychológom. Nastaviť dieťaťu systém odmien a trestov nie je vôbec jednoduchá záležitosť (a to ani doma, ani v škole). Čo im môžeme poradiť?

37 inšpirácií na prácu (nie len) s autistami

"Našli sme pre vás vizuálne spracované inšpirácie na rozvoj akademických, hrových, pohybových, pracovných, sebaobslužných či sociálnych zručností, ktoré sú využiteľné nie len pri výuke detí s autizmom."

Na pomoc hodnotenia zrozumiteľnosti reči dieťaťa

"Stiahnite si slovenskú verziu Škály hodnotiacej zrozumiteľnosť reči v kontexte, ktorá môže byť použitá na zorientovanie sa v miere zrozumiteľnosti reči dieťaťa pre rôznych ľudí."

Nová hra, nové dobrodružstvá pre deti so ŠVVP

"Nová aplikácia EDA PLAY TOM bola vyvinutá za supervízie odborníkov na stimuláciu zraku a ranú starostlivosť tak, aby mohla pomáhať pri rozvoji zrakových schopností a jemnej motoriky u detí so zrakovým a kombinovaným postihnutím. Aplikácia zdarma."

Dyskorunka Praha sa uskutočnila tentokrát online

"Pozrite si prezentácie prednášok z konferencie Dyskorunka 2020(21), ktorá sa koná každoročne v Prahe. V tomto roku bola presunutá z dôvodu karanténnych opatrení do online priestoru."

Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami?

26 február 2021
on-line, SK
EUR 15

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi

22 február 2021
on-line, SK

Informácie na jednom mieste

"Viete že na stránkach štátnej inšpekcie nájdete všetky najdôležitejšie informácie, potrebné k vzdelávaniu žiakov so ŠVVP pekne na jednom mieste? A aj s odvolávkami na príslušné paragrafy - od prijatia do školy až po príklady inšpekciou zistených porušení."

"Nálepkovanie" do inklúzie nepatrí

"Aké je to "mať nálepku"? Nič príjemné ani pre dospelého, nie to ešte pre dieťa. Pozrite si niekoľko tipov a príkladov aktivít, ako možno s nálepkovaním narábať a ako mu možno predchádzať."

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia

3 máj 2021
on-line, SK
EUR 25