Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.
Bomba v škole? Násilie v okolí? Čo povedať deťom

Bomba v škole? Násilie v okolí? Čo povedať deťom

Donedávna sme ani len netušili, aké zmeny nás v živote zastihnú. Týkajú sa nášho bežného života a aj toho školského. Doba nám prináša mnoho nových, doposiaľ nepoznaných situácií, nešťastia, hrozby, ohrozenia. A deti sú vnímavé bytosti.

Zadefinovanie rozšírenia ŠVVP

"Metodická informácia pre odborných zamestnancov poradenských zariadení kde nájdete charakteristiky rozšíreného vnímania ŠVVP."

Krízový manažment v školskom prostredí. Úloha školských podporných tímov

"Materiál určený pre riaditeľov škôl a školské podporné tímy, ktorí sú tí najdôležitejší pri vytváraní bezpečného prostredia v škole. Rámce na aplikovanie krízového manažmentu pomôžu rýchlej a adresnej reakcii na situácie ohrozujúce duševné zdravie v škole"

Prejavy radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese

"Manuál na prácu s mladými ľuďmi ohrozenými radikalizáciou a extrémizmom, ktorí sa nachádzajú v procese formálnej výchovy a vzdelávania. Je pomôckou pre odborných zamestnancov, ktorí sa môžu dostať do kontaktu s touto cieľovou skupinou."

Autoagresia III.: Experimentovanie s psychoaktívnymi látkami ako nástroj zapadnutia do partie v puberte

13 jún 2024
on-line, SK
EUR 29

Ťažká skúška pre dieťa – rozvod

21 máj 2024
on-line, SK
EUR 29
Prevencia je ako predchádzať požiaru

Prevencia je ako predchádzať požiaru

Miesto toho, aby sme čakali, kým požiar vypukne a potom ho hasili, prevencia zahŕňa rôzne opatrenia, aby sme minimalizovali riziko, že k požiaru vôbec dôjde.

NEVYPOČUTÝ: ako na radikalizáciu v škole - Žilina

13 máj -
15 máj 2024
Žilina, SK
EUR 150

Efektívne riešenie výchovných situácií a hodnotenie správania

28 máj 2024
Trnava, SK
EUR 29
Dieťa s okluzorom v lavici

Dieťa s okluzorom v lavici

O tom, že dieťa má nosiť doma okluzor, pani učiteľky často ani nevedia. Rodičia niekedy neupozornia na túto skutočnosť aj preto, lebo dieťa ho nenosí rado, niekedy má ťažkosť zvyknúť si vôbec aj na okuliare, nie to ešte na oklúziu.

XVIII. Medzinárodná konferencia SAL

9 október -
11 október 2024
Bojnice, SK
EUR 190

Snoezelen: Multisenzorické prostredie pre zlepšenie kvality života

23 máj -
25 máj 2024
Košice, SK
EUR 397

Intervencie s asistenciou zvierat

5 júl 2024
Veľký Šariš., SK
EUR 900

2. Slovenská autistická konferencia

"25. apríla 2024 od 9:00 do 17:00 sa konala 2. Slovenská autistická konferencia so zameraním na aspekty života s autizmom z pohľadu samotných neurodivergentných ľudí. Môžete si zakúpiť záznam z konferencie (49€)"

Kde nájdete zoznam kompenzačných pomôcok

"Možnosti kompenzačných pomôcok a úpravy školského prostredia pre jednotlivé druhy postihnutia nájdete aj v rozsiahlej metodike NIVAMu."

Vývojová dysfázia od A po Z

24 október 2024
on-line, CZ
CZK 990

Dyslexia ako celoživotná záťaž alebo dyslexia od kolísky až po hrob

14 máj 2024
Praha, CZ
CZK 1300

Staňte se lektory preventivního programu sebepoškozování ve vaší škole

24 apríl 2024
Praha, CZ
CZK 10000
Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov pre všetkých

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov pre všetkých

Tak ako aj minulý rok, tak aj teraz chceme na našej stránke zablahoželať ku Dňu učiteľov nie len učiteľom v školách, ale zo srdca aj všetkým členom školských podporných tímov a pracovníkom v poradniach. Aj vy si to zaslúžite !

Jak (ne)diagnostikovat specifické poruchy učení a pomoci dětem nastartovat dovednosti důležité pro rozvoj čtení a psaní

23 apríl 2024
on-line, CZ