Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

30 september -
1 október 2021
Šaľa, SK
EUR 100

Zrakové vnímanie a jeho rozvoj

11 september 2021
On-line, CZ
EUR 12

Vizuálny stres - testovacia metodika

9 september 2021
on-line, CZ
EUR 24

Cesta životem s ADHD - akreditovaná odborná konferencia ČR

2 december 2021
on-line, CZ
CZK 990

Keď dieťa prevezme moc. Ako to zmeniť?

30 august 2021
on-line, SK
EUR 17

Tajomstvo dobrej výchovy

3 september 2021
Online, SK
EUR 12

Žiaci so ŠVVP vo vašej škole: legislatívne pravidlá a financovanie 2021/2022

6 september 2021
on-line, SK
EUR 149

Čo pomáha deťom s Aspergerovým syndrómom?

30 august 2021
on-line, SK
EUR 15

Čo potrebuje dieťa vedieť, aby sa naučilo čítať a písať?

28 september 2021
on-line, SK
EUR 15

Ako pomôcť dieťaťu s artikulačnými alebo fonologickými ťažkosťami?

24 september 2021
on-line, SK
EUR 15

Aspergerov syndróm. Ako s ním prežiť v škole.

8 september 2021
Bratislava, SK
EUR 15

Samoregulácia verzus sebakontrola

11 október 2021
ONLINE cez ZOOM, SK
EUR 65

Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse na školách

11 október -
12 október 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 140

Krízová intervencia na školách v prípade prírodnej katastrofy,útoku, smrti učiteľa/ žiaka

4 október -
5 október 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 140

Podpora psychickej odolnosti detí a dospelých-s terapeutickými kartami REZILIENCIA

20 september 2021
Štúdio pohybu a jogy ALMA, SK
EUR 45

Arteterapeutické intervencie pre deti s traumou

15 september -
22 september 2021
online priestor, platforma ZOOM, SK
EUR 80

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

6 september 2021
online priestor, platforma ZOOM, SK
EUR 70

Emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky

18 august 2021
Online, SK
EUR 9

Školská integrácia - oprášme si cez prázdniny

"Je dobré mať vždy poruke materiál štátnej školskej inšpekcie k vzdelávaniu žiakov so ŠVVP formou školskej integrácie a v špeciálnych triedach ZŠ. Dobré nahliadnuť, zopakovať, pripomenúť, nezabudnúť...."

Vplyv výchovy na vývin mozgu a správanie dieťaťa

12 október -
13 október 2021
Martin, SK
EUR 150