Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.
Aj nudiť sa je užitočné

Aj nudiť sa je užitočné

Čo nevidieť sa blížia prázdniny – pre deti sladký čas bez učenia a školy. Obdobie, kedy má každý viac priestoru na seba, na svoje záľuby, záujmy.

Grunnlaget komplexná metóda rozvoja učenia

1 júl -
2 júl 2022
Bratislava, SK
EUR 99

Nadané dieťa v škole

13 september 2022
on-line, SK
EUR 35

Grantová výzva Naša inkluzívna škola

"Aktuálne je otvorená výzva Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá by mohla zaujímať vašu školu. Pozrite si podmienky výzvy."
Čítanie je človečí zázrak

Čítanie je človečí zázrak

Čítanie nám umožňuje cez slová poznávať nepoznané, objavovať neobjavené, nadobúdať vedomosti, poskytovať zábavu, predstavovať si, dorozumievať sa, fantazírovať...

Hodnotenie detí cudzincov

"Ako postupovať pri hodnotení detí cudzincov? Je možné slovné hodnotenie? Ako môže učiteľ prispôsobiť hodnotenie žiaka - cudzinca? Pozrite si niekoľko odporúčaní a aj námetov na novej podstránke Štátneho pedagogického ústavu."

Sfumato ® (Plynulé čítanie ®) LETNÁ ŠKOLA - Levoča

14 august -
16 august 2022
Levoča, SK
EUR 260

Sfumato® (Plynulé čítanie®) alebo Čítanie pre všetky deti – základný dištančný seminár

10 jún -
11 jún 2022
on-line, CZ
EUR 100

Sfumato pre tréning čítania u žiakov s dyslexiou - videozáznam z konferencie

"Aká je účinnosť metodiky čítania Sfumato u žiakov s dyslexiou? Zlepšuje ich čitateľské a pravopisné zručnosti? Pozrite si záznam z konferencie konanej 17.3.2022."

Motivácia žiakov - pohľad scestovaného učiteľa

30 máj 2022
on-line, SK
EUR 12

Inklúzia Rómov od raného detstva+

"Správa, ktorá vychádza z najnovších medzinárodných výskumných zistení, poukazujúcich na nespochybniteľný význam a dlhodobý pozitívny vplyv kvalitnej ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania, hlavne v prípade detí pochádzajúcich zo SZP."

Videotréning interakcií ako efektívny nástroj podpory pri práci s rodinami, pedagógmi a deťmi

20 jún 2022
Poprad, SK
EUR 15

Spolu v jednej lavici

"Metodický materiál Ministerstva školstva. Pomôcka k zabezpečovaniu inkluzívneho prístupu - ako zabezpečiť školstvo pre všetky deti. Manuál desegregácie pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl."

Párové poradenstvo

30 jún -
1 júl 2022
Bratislava, SK
EUR 180

Ako na výučbu cudzincov v aplikácii Včielka

7 jún 2022
on-line, CZ

Pôsobenie školského podporného tímu a jeho koordinátora v škole

31 máj 2022
on-line, SK
EUR 149
Na čo by mali byť školám poradne a podporné tímy v r.2030

Na čo by mali byť školám poradne a podporné tímy v r.2030

Dlho som hľadala námet na ďalší článok na našu web stránku Náš Poklad (www.naspoklad.sk), ktorej sa venujem už pekných pár rokov s cieľom, aby slúžila najmä špeciálnym pedagógom. A hľa – téma je tu.

Krádež v škole

Krádež v škole

Krádež je také konanie, pri ktorom sa niekto zmocní veci, ktorá nie je jeho, za účelom ponechať si ju bez toho, aby s tým majiteľ veci súhlasil, alebo aby bol o tom informovaný.

Ako reagovať, keď sa vám dieťa zdôverí o násilí

"Deti nám o násilí hovoria nepriamo - niekedy v náznakoch, inokedy to dávajú najavo svojim správaním. Volať o pomoc môžu rôzne. Pozrite sa, ako môžete postupovať, ak prejaví svoju dôveru práve vám."

Školský program bilaterálnej integrácie

28 máj -
29 máj 2022
Bratislava, SK
EUR 140