Vytvorené: pred mesiacom

Vzdelávanie žiaka s PAS

Z obsahu

 • aké sú predpoklady úspešnej integrácie žiaka s PAS

 • čo rozumieme pod "inakosťou" jedinca s PAS

 • poruchy správania alebo prejavy žiaka s Aspergerovým syndrómom, ako ich zvládať

 • čo s tým môže urobiť pedagóg

 • príklady z praxe

Lektor

PhDr. Lubomíra Dunčáková

Organizačné info

 • čas trvania: 19.00 - 20.10 (70 min.)

 • po objednaní a zaplatení si účastník môže spustiť webinár v deň a čas konania vo svojom účte

 • účastník má možnosť on-line chatu s lektorkou, kladenie otázok je vítané

 • môže zdieľať skúsenosti s ostatnými účastníkmi

 • materiály z webinára nájde na svojom účte

 • dostáva osvedčenie o absolvovaní vzdelávacej akcie

 • videozáznam k opätovnému prehratiu a možnosti vrátiť sa späť k webináru

19 január 2021
on-line, SK
EUR 12

Linky:

Vzdelávanie žiaka s PAS