Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi
Počas seminára sa účastníci oboznámia s jednoduchými a kreatívnymi projektívnymi terapeutickými technikami pre efektívne zapojenie dieťaťa do terapeutického procesu. Zoznámia sa s nápaditými spôsobmi ako s deťmi komunikovať o náročných témach. Seminár obsahuje ukážky aktivít, hračiek, hier, senzorických pomôcok, pomôcok na hranie rolí a pracovných listov, ktoré otvárajú komunikáciu s dieťaťom a pomáhajú pri diskusii týkajúcej sa zistenia jeho názorov, prianí a pocitov.

Seminár je zameraný
  • zvýšenie kompetencie v oblasti zisťovania názoru dieťaťa s využitím kreatívnych a hravých techník
  • získanie praktických terapeutických nástrojov pre zisťovanie názorov dieťaťa, ich vyhodnotenie a zohľadnenie v rozhodovacích procesoch
  • na možnosti ako podporiť u detí diskusiu o pocitoch, rodine a o ambíciách do budúcnosti
  • ako vytvoriť priestor na diskusiu o zložitých situáciách, ako počúvať názory dieťaťa  a zapojiť ich do rozhodovacích procesov, ktorých sú súčasťou
28 september -
30 september 2020
Martin, SK
EUR 230

Linky:

Využitie projektívnych terapeutických nástrojov v praxi