Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých
Psychometrické testy, dotazníky a inventáre môžu popísať jedinca prostredníctvom porovnania s druhými, ale samy o sebe neposkytujú veľa údajov o jeho základných motívoch, potrebách, záťažiach a konfliktoch. Bez tohto porozumenia nemôže byť terapia úspešná.
Projektívne metódy naproti tomu ponúkajú podložené údaje pre úvahy o psychodynamike konfliktov a o obranných mechanizmoch, ktoré sú čiastočne zakorenené hlboko v nevedomí.

Metodika projektívnych metód (hranie sa, kreslenie a rozprávanie príbehov, … ) vychádza v ústrety detskému veku, lebo oslovuje silu imaginácie a kreativity a tým umožňuje nie len prístup ku konfliktom ale aj zdrojom.

Cieľ
Oboznámenie účastníkov s niekoľkými známymi ale aj menej používanými, ale efektívnymi projektívnymi metódami. 
Poukázanie na ich psychodiagnostický ako aj terapeutický potenciál. Účastníci budú mať možnosť niektoré techniky formou zážitku vyskúšať na sebe.

Cieľová skupina
Pre všetkých psychológov a psychiatrov, ktorí pracujú s deťmi a mladistvými.

Lektor
PhDr. Lygia Bátovskáklinická psychologička a psychoterapeutka, supervízorka pôsobiaca v súkromnej praxi, pracovala v poradenstve s deťmi a dospievajúcimi, je externou asistentkou na FiFUK v Bratislave. Je certifikovanou psychoterapeutkou v KIP, PCA. Vedie výcvikové skupiny v PCA v Pre-terapii.

Orgaizačné info
24.09. – piatok začíname o 15:00 hod
25.09. – sobota začíname o 9:00, končíme o 18:00 hod

24 september -
25 september 2020
Žilina, SK
EUR 120

Linky:

Využitie projektívnych metód u detí a mladistvých

O nás Tipy Podmienky