Vytvorené: pred mesiacom

Učení zABAvou

Základný online kurz zameraný na osvojenie základov aplikovanej behaviorálnej analýzy (ABA).


Pre koho

 • pre asistentov a ďalších pracovníkov v pomáhajúcich profesiách (špeciálni pedagógovia, logopédi, psychológovia...) ktorí pracujú s deťmi a mládežou s poruchami vývinu, s autizmom, vývinnovou dysfáziou, oneskoreným vývinom reči)
 • pre rodičov a rodinných príslušníkov


Lektori

 • Mgr. Veronika Bilanová, BCBA, certifikovaný behaviorální analytik, pedagóg
 • Mgr. Diana Pavljuk, detský klinický psychológ
 • Mgr. Monika Petříková, špeciálna pedagogička


Organizačné info

 • 12 na seba nadväzujúcich online stretnutí
 • každý štvrtok od 4.2.2021 až do 22.4.2021
 • vždy v čase od 16.00 do 19.30 hod.
 • možnosť spätného zhliadnutia teoretickej časti zo záznamu
 • kurz je možné absolvovať len ako celok v rozsahu celkom 48 online výukových hodín + min.2 hodiny videomateriálov k samoštúdiu
 • na tento základný kurz bude nadväzovať kurz pre pokročilejších so začiatkom od 29.4.2021, ktorý bude pre účastníkov základného kurzu za zvýhodnenú cenu
 • cenu kurzu je možné uhradiť v dvoch splátkach, pri úhrade v jednej platbe je poskytovaná zľava 500 Kč
 • súčasťou ceny sú materiály u školeniu a priebežne poskytovaná spätná väzba k rozvoju zručností účastníka
 • kurz nie je ukončený žiadnym certifikátom


4 február -
22 apríl 2021
on-line, SK
CZK 8500

Linky:

Učení zABAvou