Vytvorené: pred 6 mesiacmi
Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti
Kurz sa venuje práci s agresívnymi prejavmi v detskom správaní, no „úzkosť, ustráchanosť, bojazlivosť“, sú tiež prejavy, s ktorými mnohé deti zápasia. Hoci sú menej vypuklé, rovnako trápia dieťa i jeho okolie.

Čo je artefiletika
Je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej sa využíva najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom.

Zameranie kurzu
Na kurze budú realizované ukážky, ako výtvarne pracovať s deťmi, ktoré sú označované ako úzkostné, ako rozvíjať ich zvládacie mechanizmy, ako im pomôcť vyrovnať sa so stresom alebo významnou zmenou v ich živote. Taktiež na stimuláciu sebaúcty a sebadôvery, a rovnako aj na uvedomenie a ocenenie vlastných
úspechov.
Teoretická časť
 • prečo venovať pozornosť úzkosti u detí, keď pre okolie je menej rušivá ako agresivita
 • príčiny úzkostného správania
 • čo robiť, ak...
 • ako pomáhať v rozvoji sociálnych kompetencií s využitím artefiletiky
 • teoretické východiská a základné prvky zdravej sebaúcty
 • prínos artefiletiky pre rozvoj sebaúcty

Zážitková časť
 • artefiletické techniky napomáhajúce pri vnímaní vlastných emócií a ako si s nimi poradiť
 • artefiletické techniky pre podporu emocionálnej pohody
 • sebaskúsenostné artefiletické techniky
 • výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou
 • techniky zamerané na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov
 • NEsúťaživé výtvarné hry

Cieľová skupina
Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

3 júl -
4 júl 2019
Bratislava, SK
EUR 69

Linky:

Techniky artefiletiky pre zvládanie detskej úzkosti

O nás Tipy Podmienky