Vytvorené: pred 11 mesiacmi
Skupina v systéme organizácie, podporné, preventívne, poradenské a terapeutické skupiny
Druhý modul zo série troch workshopov o skupinovom procese pokračuje v októbri dvojdňovkou o špecifikách preventívnych, poradenských a terapeutických skupín. 

Cieľ
Skúmať to, ako sa vytvárajú kontrakty so skupinou, spoznať špecifiká vedenia skupín, ktoré sú súčasťou rôznych organizačných rámcov, venovať sa práci s motiváciou účastníkov, indikáciami aj kontraindikáciami vhodnosti skupinovej práce. Detailne sa pozrieť na špecifiká práce s detskou a adolescentnou skupinou

Termín posledného modulu: 10.-11.12.2019

Lektori 
Mgr. Vladimír Hambálek, PhDr. Ivan Valkovič

Akreditácia
Komora psychológov, možnosť získať kredity po absolvovaní všetkých troch modulov 

O nás Tipy Podmienky