Vytvorené: pred mesiacom

Školský podporný tím

Nový beh kurzu Školský podporný tím - inovačné vzdelávanie

Tento vzdelávací program je unikátny prvotný koncept práce školských odborníkov v tíme na škole pri inkluzívnej podpore nielen detí a žiakov, ale aj učiteľov a rodičov. Prináša nový pohľad vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov či školských logopédov.


Čo kurz prináša

 • získanie nových kompetencií zameraných na prácu v tíme na škole,
 • organizovanie práce v tíme,
 • zvládanie vlastných limitov,

Vzdelávanie prebieha vo viacerých formách, tak aby čo najlepšie odzrkadľovalo prax:

 • identifikácia inkluzívneho nastavenia školy,
 • vzdelávací tréning,
 • dištančné úlohy a práca v teréne,
 • analýza nastavenia tímu a supervízia.

Všetky časti vzdelávania majú svoju hodinovú dotáciu a prebiehajú cez priame alebo online tréningové stretnutia alebo terénne činnosti. Počas celého vzdelávania sú priebežné úlohy (focus group, intravízia, kazuistika, návštevy tímov, riešenie prípadových štúdii), ktoré umožňujú tímu nadobudnúť na mieru šité zručnosti.


Komu je kurz určený

 • Členovia školského podporného tímu – školský špeciálny pedagóg alebo odborní zamestnanci školy
 • Kurz nie je určený pedagogickým asistentom
 • Kurz je v ponuke aj ako balík pre celý okres, kde absolvujú výcvik podporné tímy škôl v jednom okrese so svojím oblastným CPPPaP/CŠPP


Organizačné info

 • Kurz je zložený z troch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 2 mesiacov
 • 0. - úvodné 2-hodinové online stretnutie pred začatím (presný termín si dohodneme spoločne emailom pre potvrdených účastníkov – v poobedných hodinách)
 • 1. časť: 15. 3. – 16. 3. 2021 (pondelok 9-15 hod, utorok 9-15 hod)
 • 2. časť: 12. 4. – 13. 4. 2021 (pondelok 9-15 hod, utorok 9-15 hod)
 • 3. časť: 10. 5. – 11. 5. 2021 (pondelok 9-15 hod, utorok 9-15 hod)


Vstupné prerekvizity kurzu

Na vstup do vzdelávania je potrebné mať na škole školský podporný tím zložený aspoň z dvoch odborných/pedagogických zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, logopéd, liečebný pedagóg).

Kurz nie je určený pre pedagogických asistentov.

Pred vstupom do vzdelávania odporúčame poznať profesijné štandardy vlastnej profesie a štúdium odporúčanej literatúry.


Lektor a garant vzdelávania

 • Zuzana Krnáčová
 • Viktor Križo


Rozsah vzdelávacieho programu

 • 75 hodín (36 hodín prezenčne (3 x 2 dni po 6 h.) + 29 hodín dištančne + 10 h. supervízia)
 • Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj
 • Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %.
 • Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania


Akreditácia

 • Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025.
 • Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získanie mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %


Špecifické info

 • Cena vzdelávania: 225 (cena na osobu bez dotácie)


Aktuálne zľavnené ceny pre tím školy:

 • ODBORNÝ TÍM ŠKOLY (2-3 osoby) 390 (aktuálna zľavnená cena)
 • ODBORNÝ TÍM ŠKOLY (4-5 osôb) 490 (aktuálna zľavnená cena)
 • Za tím sa považuje odborný tím z jednej školy zložený aspoň z dvoch odborných/pedagogických zamestnancov (školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, školský logopéd)
15 marec -
16 marec 2021
Bratislava, SK
EUR 225

Linky:

Školský podporný tím