Vytvorené: pred 11 mesiacmi

Škola a všetko okolo nej v aktuálnych otázkach a odpovediach - konferencia

Akreditovaná jarná konferencia pre učiteľov základných a stredných škôl, pedagogických asistentov, vedúcich pracovníkov škôl, školských psychológov, výchovných poradcov a ďalšie zainteresované strany.


Obsah

  • Odolnosť – ako podporiť psychickú odolnosť detí - Mgr. Veronika Šporclová, PhD., školská psychologička
  • Nezabudnite na seba – psychohygiena učiteľa a asistenta učiteľa. Rečník bude špecifikovaný
  • Dieťa s ADHD v škole. Mgr. et Mgr. Markéta Dobiášová, špeciálna pedagogička, asistentka učiteľa, lektorka vzdelávacích kurzov zameraných na prácu s deťmi s ADHD
  • Dieťa s OMJ (odlišný materinský jazyk) v triede. PhDr. Jitka Kendíková, riaditeľka Základného a gymnázia – školy s dobrou praxou v oblasti spoločného vzdelávania, autorka odborných publikácií

 

Praktický workshop podľa výberu účastníka


  • Workshop 1: Ako podporiť psychickú pohodu žiakov. Mgr. Jaroslava Budíková, špeciálna pedagogička pôsobiaca v PPP, autorka odborných publikácií

 

  • Workshop 2: Krízový manažment v škole. PhDr. Jitka Kendíková, riaditeľka Základného a gymnázia – školy s dobrou praxou v oblasti spoločného vzdelávania, autorka odborných publikáciíOrganizačné info

  • prezenčná forma, Praha, ČR
  • Konferencia je akreditovaná Ministerstvom školstva, mládeže a športu v systéme DVPP