Vytvorené: pred 2 týždňami
Senzorické hry

Senzorické hry sú najdôležitejšie v rannom detstve a v predškolskom veku. Avšak sú veľkým benefitom vo vzdelávaní aj v neskoršom veku. Okrem toho, že sú tieto hry zábavné a zaujímavé, povzbudzujú deti k skúmaniu a objavovaniu. Podporujú ich k používaniu „vedeckých metód“ pozorovania, formovania hypotéz, experimentovania a vyvodzovania záverov.

Komu je určený

  • učiteľom a učiteľkám materských a základných škôl,
  • špeciálnym pedagógom,
  • družinárom,
  • rodičom (homeschooling)
  • študentom a študentkám príslušných odborov
  • na kurz sa však môžu prihlásiť aj všetci tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o využití senzorických hier pri práci s deťmi a svoje skúsenosti alebo poznatky použiť ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast.

Lektor

Mgr. art. Linda van Dalen

Iné info

Cena zahŕňa lektorné, certifikát a občerstvenie

18 október 2020
Bratislava, SK
EUR 59

Linky:

Senzorické hry

O nás Tipy Podmienky