Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Sandplay/Sandtray základný kurz - práca s terapeutickým herným pieskoviskom

Terapeutické herné pieskovisko je jedným z možných nástrojov, ako nadviazať kontakt s dieťaťom v poradenstve či terapii, získať o ňom diagnosticky hodnotné informácie a terapeuticky pracovať.

Metóda využíva prirodzený potenciál hry, kreativity a silu symbolov a podvedomia. Týmto spôsobom sa potom spolu s klientom môžeme dotýkať obsahov, ktoré sú vedomiu utajené alebo sú príliš náročné pre to, aby ich do kontaktu s nami prinášali na vedomej úrovni.

 

Terapeutické pieskovisko tvorí prenosné pieskovisko s pieskom a súbor postavičiek, figúrok a objektov, z ktorých môžeme stavať a tvoriť. Ide teda o konkrétny hmatateľný a názorný obraz, s ktorých môžeme experimentovať, meniť ho, sledovať jeho vývin v čase…


V rámci kurzu budú účastníci zoznámený s využitím pieskoviska najmä v oblasti poradenskej, diagnostickej ale aj s jeho terapeutickým potenciálom. Účastníci si vyskúšajú prácu s pieskoviskom v rôznych roliach, zoznámia sa so základnými pravidlami a postupom práce, dotknú sa teoretických základov a rámcov z ktorých metóda vychádza a budú môcť sledovať kazuistiky a ukážky práce lektora.


Lektor

Mgr. Ondřej Mikauš - od roku 2006 sa venuje terapeutickej a poradenskej práci s deťmi a dospievajúcimi. Jeho báza je v geštaltterapii, ktorú postupne rozširoval o prácu s hernými a projektívnymi metódami, ktoré dnes tvoria základ jeho prístupu k detským klientom. Okrem svojej terapeutickej praxe sa venuje supervíziám pre odborníkov zo škôl a pobytových zariadení pre deti a dospievajúcich.


Kredity

Slovenská komora psychológov - v procese vybavovania, predpokladaný počet kreditov: 14

25 október -
26 október 2019
Žilina, SK
EUR 110

Linky:

Sandplay/Sandtray základný kurz - práca s terapeutickým herným pieskoviskom

O nás Tipy Podmienky