Vytvorené: pred 7 mesiacmi
Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby
Obsah výcviku
 • teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu
 • diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých
 • princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)
 • účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s telom, dyadická vývinová psychoterapia, theraplay, práca s pieskom, a pod...) 
 • absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny - psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby....) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,
 • skupinová aj individuálna supervízia

Rozsah a štruktúra výcviku
 • celkový rozsah výcviku 180 hodín
 • individuálna supervízia 20 hodín
 • 8 stretnutí x 3 dni (streda, štvrtok, piatok)
 • doba trvania výcviku 14 mesiacov
 • účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam
 • predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientmi

Termíny 
1. stretnutie: 15.-17.01.2020
2. stretnutie: 25.-27.03.2020
3. stretnutie: 20.-22.05.2020 
4. stretnutie: 16.-18.09.2020
5. stretnutie: 14.-16.10.2020
6. stretnutie: 09.-11.12.2020

Termíny 7. a 8. stretnutia budú dohodnuté na prvom stretnutí. 
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínu v nevyhnutnom prípade.

Cieľová skupina
Pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, psychiatrov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi a s ich rodinami.

Akreditácia
Inovačné vzdelávanie akreditované MŠ 25 kreditmi

Upozornenie
Uvedený poplatok vo výške 169€ je za jedno trojdňové stretnutie
15 január -
17 január 2020
Martin, SK
EUR 169

Linky:

Rodinna terapia a terapia vzťahovej väzby

O nás Tipy Podmienky