Vytvorené: pred rokom

RODINNÁ DOSKA – workshop

Technika Rodinnej Dosky ponúka aktívny a kreatívny spôsob na podporu vhľadu do situácie, vzťahov, konfliktov… pri ktorých strácame veľa energie a zároveň ponúka možnosti testovania nových prístupov v riešení – pohľadu zhora a zároveň ponorenia sa dosť hlboko na to, aby rešpektovala potreby osobnosti.
„Familienbrett“ – Rodinná doska je komunikačným prostriedkom, ktorý jednoduchým spôsobom pomocou symbolického znázornenia napomáha klientovi do vhľadu svojej situácie a pocitov s tým súvisiacich. Je vhodná pre prácu s deťmi, mládežou, dospelými, rodinou ako aj v supervízii. Bola vyvinutá ako diagnosticko terapeutická pomôcka, ktorá poskytuje široké spektrum využitia pre vyjadrenie vzájomných vzťahov a vnútorných procesov pri zachovaní nedirektívneho sprevádzania klienta zákutiami jeho života.

Cieľ
Formou zážitku na sebe si vyskúšať samostatnú prácu s rodinnou doskou a tak prepojiť získané teoretické poznatky v praxi (workshop pozostáva z teoretickej a z praktickej časti) 

Cieľová skupina
Workshop je určený pre psychológov, psychoterapeutov a odborných pracovníkov pracujúcich v pomáhajúcich profesiách s rodinami ako aj s jednotlivcami.

Lektor
PhDr. Lygia Bátovská -  klinický psychológ, psychoterapeut a supervízor

Organizačné info
Čas: začiatok o 9.00 a koniec o 18.00 hod.
Cena: 85 € v prípade prihlásenia a úhrade poplatku do 10.09.2020, neskôr 95,- eur.
Miesto na kurze je záväzné až po uhradení poplatku. Následne prihlásení obdrží potvrdzujúci email. Ak sa prihlásite, no nebudete sa môcť zúčastniť, je potrebné si nájsť za seba náhradu. Poplatok za seminár sa v prípade neúčasti nevracia.
Prihlásením a úhradou zároveň akceptujete podmienky účasti, platby a stornopoplatku.

Akreditácia
Kredity na Slovenskú komoru psychológov sú v procese akreditácie : SKP – 8 kreditov (v prípade záujmu o priznanie kreditov SKP v počte 8, je potrebný doplatok na mieste) 
26 september 2020
Žilina, SK
EUR 85

Linky:

RODINNÁ DOSKA – workshop