Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Pedagogická intervencia pre žiakov s dyslexiou (špecifickými poruchami učenia)

Obsah

Pedagogická intervencia je dôležitým opatrením na prvom stupni vzdelávania. Všetci učitelia by mali mať schopnosti a návody na jej efektívne vykonávanie.

Webinár poskytne príležitosť nahliadnuť do postupov odborníkov v Dys-centre Praha a ukázať, ako sa im darí motivovať deti k dôslednejším nácvikom čítania a písania.


Komu je určený

Pedagógovia na ZŠ, ktorí pracujú so žiakmi so ŠPUCH, výchovní poradcovia, školskí špeciálni pedagógovia a školskí psychológovia."


Lektor/lektori

Mgr.Jana Burianová - špeciálna pedagogička

Zaoberá sa reedukačnou, konzultačnou a lektorskou činnosťou.


Organizátor

DYS-centrum Praha z.ú


Organizačné info

  • Termín:16.10.2023

  • Čas: 16:00-18:00

  • Miesto: online/Zoom


Termín prihlásenia

do 16.10.2023