Vytvorené: pred 2 týždňami

Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou

Akreditované vzdelávanie - aj pre mladých pracovníkov podporných tímov v školách, ktorí pracujú s margalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže.

Vzdelávací program reflektuje na potenciálnych mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorí majú záujem efektívne  zakomponovať do svojej práce s mladými pútavé a podnetné aktivity a podujatia realizované v outdoorovom prostredí.


Komu je určený

 • pracovníci s mládežou 
 • mládežnícki vedúci 
 • mladí vedúci 
 • mládežnícki/mladí dobrovoľníci 
 • zástupcovia samospráv zodpovední za mládež 
 • pracovníci s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládežeLektori

Peťo Rosival, Ján Smolka, Tomáš Macko


Organizačné info

Organizátor: Iuventa


 • Miesto konania: Hotel Galileo- Žilina
 • Piatok: 16:15 -22:00
 • Sobota: celý deň 9:00-13:00, 13:00-14:00 obed, 14:00 - 22:00 
 • Nedeľa: 9:00- 16:00 


 • Počet účastníkov vzdelávania je limitovaný na 18 osôb, organizátor si preto vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa motivácie
 • Úspešní absolventi obdržia osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou podľa zákona 282/2008 Z. z. v znení zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
6 máj -
8 máj 2022
Žilina, SK

Linky:

Outdoor aktivity a ich využitie pri práci s mládežou