Vytvorené: pred mesiacom

Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami

Workshop

Karty umožňujú „vidieť dnu“, pomáhajú pochopiť čo sa aktuálne deje, prinášajú obsahy z nevedomia. Karty podporujú rozširovanie vedomia kombináciou verbálneho a imaginárneho. Sú prispôsobiteľné rôznym typom práce, pretože ich hlavným cieľom je uľahčiť porozumenie.

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové

Počas kurzu účastníci pracujú cez platformu ZOOM

  • Účastníci sa navzájom vidia, počujú, aktívne zasahujú do priebehu stretnutia, sledujú videá aj prezentácie lektora

  • Účastníci dostanú vopred handouty, ktoré ich budú sprevádzať počas workshopu – môžu tak venovať svoju plnú pozornosť výkladu lektorky

  • Lektorka pracuje s kartami interaktívne s účastníkmi workshopu – absolvujú 3 sebaskúsenostné aktivity

  • Počas online kurzu netreba mať zakúpene karty dopredu

Komu je určený

Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, liečebným, špeciálnym, sociálnym pedagógom a odborným pracovníkom krízových centier (v prípade, že Vaša profesná základňa nespadá do tejto skupiny, informujte sa prosím u organizátora o možnosti účasti).


Lektor

Mgr. et Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Organizačné info

  • Čas: 6.9.2021, začiatok o 9.00 a koniec o 16.00hodine

  • Cena: 70€ platbu je potrebné uhradiť do 24.8.2021 bankovým prevodom (VS: 692021) na účet: SK6683300000002600768725

6 september 2021
online priestor, platforma ZOOM, SK
EUR 70

Linky:

Online-Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami