Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Multidisciplinárne intervencie v rozvode II
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce 
s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

Cieľová skupina účastníkov
 Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

 Ciele workshopu
  • Motivačné stratégie v rozličných štádiách konfliktu
  • Motivačné stratégie v rozličných štádiách rizika v rozvode
  • Špecifické motivačné stratégie u detí a adolescentov 
  • Krízová intervencia a komunikácia pri stabilizácii klientov v deštruktívnych konfliktoch
  • Špecifické intervencie: Poradenstvo pre páry rozhodnuté udržať si vzťah, Rozvodová a porozvodová špecializované mediácia

Miesto konania
Herľany, Učebno-výcvikové zariad. Herľany.

Čas konania
 1. deň 10:00 – 18:00 
 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína  hodinu pred začiatkom výuky)

Lektori
Zuzana Zimová, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
Počet lektorov zúčastnených na Multidisciplinárnej intervencie v rozvode záleží od počtu prihlásených účastníkov.

Cena
89 eur (v cene je občerstvenie, lektori, prenájom miestností, potvrdenie o účasti)

Prihlásenie do: 20.8.2019

Prihláška: v prílohe alebo bude záujemcom zaslaná
Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

Ubytovanie je možné rezervovať na t.č. 0905 811 097, priamo u pani Marty Sabadkovej
Učebno-výcvikového zariadenie Herľany je pár krokov od realizovania workshopu.
Stravovanie je možné priamo v zariadení. Pokiaľ potrebujete inú stravu, ako napr. vegetariánsku a pod. prosím uveďte svoje požiadavky do prihlášky

Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, 0908 866 816, info@aveprosperita.sk
7 november -
8 november 2019
Herľany, SK
EUR 89

Linky:

Multidisciplinárne intervencie v rozvode II Herľany

O nás Tipy Podmienky