Vytvorené: pred 5 mesiacmi
MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY
K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácií vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy. Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média - hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia - v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy. 

Seminár budú tvoriť: 
 • hranie rolí, 
 • ukážky videonahrávok z diagnostík, 
 • analýza kresbových a symbolických techník, 
 • kazuistiky, 
 • práca s dotazníkmi 
 • teoretické vstupy, 
 • diskusie, 
 • skupinová práca,....

Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike
 • attachmentového správania u detí do 2 rokov
 • attachmentového správania u detí predškolského veku
 • attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku
 • attachmentu u adolescentov a dospelých
7 október -
12 november 2020
Martin, SK
EUR 295

Linky:

MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY VZŤAHOVEJ VAZBY