Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adolescentov a dospelých

K vyhodnocovaniu väzbového správania a reprezentácii vzťahovej väzby existujú rôzne diagnostické možnosti. Poruchy v interakcii rodiča a dieťaťa sa dajú najlepšie diagnostikovať pomocou videozáznamu a mikroanalýzy.

Diagnostika attachmentu u detí prebieha formou expresívnych techník, pričom sa využívajú prirodzené média – hra, kresba, piesok, symboly, iné techniky expresívneho vyjadrenia – v prostredí bezpodmienečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Zároveň, je veľmi dôležité zistiť, aký typ attachmentu má osoba, ktorá sa o dieťa stará, pretože to zásadným spôsobom môže ovplyvniť, aké je jej „vzťahovanie sa“ k dieťaťu a jej výchovné postoje a metódy.

Seminár budú tvoriť hranie rolí, ukážky videonahrávok z diagnostík, analýza kresbových a symbolických techník, kazuistiky, práca s dotazníkmi teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca,….

Seminár je zameraný na získanie základných informácií a metód k diagnostike

  • attachmentového správania u detí do 2 rokov

  • attachmentového správania u detí predškolského veku

  • attachmentového správania u detí mladšieho a staršieho školského veku

  • attachmentu u adolescentov a dospelých

Organizátor

Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, o.z

Lektorka

PaedDr. Dušana Priehradná

autorka knihy Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby

Čas

09:00 - 15:00