Vytvorené: pred 2 týždňami

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím

Orientácia v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole.


Obsah

 • prehľad základných právnych predpisov, ako sa vyznať v predpisoch a zákonoch k profesiám odborníkov v podporných tímoch a téme integrácie/inklúzie

 • ako nachádzať v zákonoch odpovede na otázky, ktoré odborný tím v práci ťažia

 • orientácia v pracovno-právnych vzťahoch, legislatívnych úlohách a kompetenciách profesie

 • cvičenia a ľahký tréning


Komu je určený

 • školské podporné tímy

 • pedagogickí asistenti

 • riaditelia škôl

 • školské úrady


Lektor

Viktor Križo


Organizačné info

 • Každý účastník získa materiál LEGISLATÍVA V KOCKE a prístup k online poradenstvu

 • Počas webinára je možné klásť otázky, na ktoré dostane účastník priamu alebo písomnú odpoveď

 • Pokračovaním tohto webináru je časť 2.: “Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania” kde sa témam integrácie a IVP z pohľadu legislatívy budú organizátori venovať podrobnejšie

 • organizátor: Inklucentrum v spolupráci so Slovenskou komorou učiteľov

 • čas: 9.00 - 12.00 hod.


19 apríl 2021
on-line, SK
EUR 25

Linky:

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím