Vytvorené: pred 2 týždňami

Kurz KUMOT - dištančnou formou ONLINE

Program KUMOT je určený pre deti od 4 do 8 rokov. Je vhodný pre deti s ADHD, ADD, pre deti s logopedickými ťažkosťami, deti nesmelé, úzkostné, sociálne či motoricky neobratné alebo s inými ťažkosťami.

Komu je určený

 • školským psychológom

 • špeciálnym pedagógom

 • logopédom

 • učiteľom MŠ

Organizačné info

 • kurz bude prebiehať v sobotu dňa 13.02.2021 od 09:00 hod. do 15:30 hod. hod dištančnou – ONLINE – formou

 • účasť je potrebné potvrdiť mailom na kurzy@trea.sk, po vyzvaní vyplniť prihlášku a následne zaplatiť kurzovné bankovým prevodom, alebo uhradením vystavenej faktúry

 • po úhrade kurzovného bude účastník zaradený do kurzu

 • zároveň dobierkou dostane pracovné materiály pre celú skupinu (nie sú v cene kurzu), cena je 99€ + poštovné a balné 7,20€

 • pred zahájením kurzu bude lektorka kontaktovať účastníkov kurzu za účelom odskúšania videohovoru, pomocou ktorého bude následne kurz prebiehať, pracuje sa s video-aplikáciou ZOOM

 • počas kurzu bude lektorka posielať účastníkom poznámky v jednotlivých slideoch

 • po absolvovaní školenia lektorka kurzu mailom rozpošle osvedčenia oprávňujúce účastníka s daným programom pracovať

 • v prípade naplnenia kapacity tohto kurzu budú záujemcovia automaticky zaradení do nasledujúceho kurzu, ohľadom ktorého organizátor rozpošle ďalšie info hneď, ako bude stanovený termín

13 február 2021
on-line, SK
EUR 99

Linky:

Kurz KUMOT - dištančnou formou ONLINE