Vytvorené: pred mesiacom

KuPREV

Nová edícia programu pre deti a ich rodiny. Primárna a sekundárna prevencia, možnosť pracovať i skupinovo.


Program obsahuje 15 lekcií, ktoré dieťa a rodiča postupne prevedú vyváženým setom tém. Každá lekcia obsahuje i hlbšie súvislosti, mapuje otázkami porozumenie (odpovede sú uvedené) a ponúka tiež úlohy, v ktorých si deti všetko precvičia. Zaradené sú i citlivé a tabu témy, ako napr. smrť, viera, narodenie nového života a peniaze.


Program napomáha dieťaťu s orientáciou vo svete, uľahčuje adaptáciu pri zahájení školskej dochádzky. Možno ho využiť plošne – u detí zdravých (vrátane nadaných) i u detí s rôznymi problémami (ťažkosti s pozornosťou či hyperaktivitou, dysfázia alebo iné poruchy reči a komunikácie, poruchy autistického spektra, ťažkosti v oblasti emócií a správania, deficit kognitívnych schopností, odlišný materinský jazyk apod.)

Program je dostatočne pružný a je možné ho priebežne prispôsobovať rodinným zvyklostiam i aktuálnej situácii dieťaťa. Je možné ho niekoľkokrát opakovať so stúpajúcou náročnosťou.


Organizačné info

  • čas: od 9.00 hod.
  • rezervácia školenia je podmienená súčasným nákupom sady materiálov k programu
  • pracovný zošit je možné zakúpiť na internete tu: Materiály k programům, kupuje sa osobitne (cena je 879,-Kč) - materiál objednáva odborník s platným osvedčením pre prácu s metódou, alebo rodič (pri objednávke uvedie číslo certifikátu alebo meno odborníka, s ktorým je dohovorený na spolupráci)


25 november 2022
on-line ZOOM, CZ
CZK 3013

Linky:

KuPREV