Vytvorené: pred mesiacom

KuPOZ

Program pre rozvoj pozornosti pre deti od 8 do 12 rokov.


Program je určený pre deti s ADHD/ADD, PAS, logopedickými problémami, pomalším psychomotorickým tempom, ťažkosťami v oblasti emócií a správania a iné. Ťažisko programu je v domácej práci, kedy spoločne pracuje rodič s dieťaťom pod vedením odborníka (psychológ, špeciálny pedagóg s platným osvedčením pre prácu s metódou).

Program trvá 15 týždňov - pracuje sa denne cca 15 minút, 1x za 14 dní inštruktáž u odborníka.

Cvičenia sú hravé a deti bavia.

Pracovný zošit je možné zakúpiť na internete tu: Materiály k programům, hradí ich rodič.


Nová verzia obsahuje:

  • pevné vkladacie dosky,
  • jednoduché hodnotiace tabuľky,
  • motivačné samolepky
  • psychologické vedenie rodičov aj ako súčasť textu (zvyšovanie rodičovských kompetencií, frustračnej tolerancie i nadhľadu)
  • možnosť počítačového hodnotenia pokroku dieťaťa.


Organizačné info

  • čas: od 9.00 hod.
  • rezervácia školenia je podmienená súčasným nákupom sady materiálov k programu KuPOZ
  • pracovný zošit je potrebné zakúpiť osobitne (1099,-Kč) - materiál objednáva odborník s platným osvedčením pre prácu s metódou, alebo rodič (pri objednávke uvedie číslo certifikátu alebo meno odborníka, s ktorým je dohovorený na spolupráci)
  • v cene je kód k hodnotiacemu programu, diplom pre dieťa a Dodatky k práci po skončení programu


24 február 2024
on-line, CZ
CZK 3618

Linky:

KuPOZ