Vytvorené: pred 11 mesiacmi

KuHAD

Ako na hyperaktívne dieťa? Ucelený seminár akreditovaný Ministerstvom školstva ČR.

Predstaví hlavné oblasti, v ktorých sa ADHD prejavuje, z odlišných odborných perspektív. Celkom originálna je oblasť Pozitíva ADHD – aké bývajú najčastejšie silné stránky detí, dospievajúcich a dospelých s touto diagnózou.

Súčasťou sú praktické tipy na výchovu, vzdelávanie i spoločné súžitie s deťmi a dospievajúcimi s ADHD.

Zážitková práca s vychovávajúcimi osobami, prehlbuje empatiu, nadhľad a prijatie.

Psychohygiena: ako nevyhorieť pri starostlivosti o osoby s ADHD.

Na konci možnosť diskutovať konkrétne kazuistiky.


Pre koho

  • špeciálni pedagógovia

  • logopédi

  • učitelia MŠ, ZŠ a SŠ

  • rodiny detí s ADHD a ostatní záujemcovia


Organizačné info

  • organizátor: KuProg CZ

  • čas konania: od 9.00 hod.

  • on-line platforma Zoom (s predstihom dostanete pozvánku s odkazom na školiacu miestnosť a link s heslom

  • behom celého školenia môžete klásť otázky alebo komentovať nahlas aj písomne

4 november 2022
on-line, CZ
CZK 2408

Linky:

KuHAD