Vytvorené: pred 3 mesiacmi

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj

Anotácia

Metóda „Kresby domov“ je terapeutický nástroj, ktorý pomáha klientovi dať jednotlivým udalostiam z jeho života rámec, utriediť ich a to nielen pocitovo, ale aj rozumovo.

„Kresba domov“ a rozprávanie o rôznych obdobiach zo života klienta, pomáha vytvárať kontinuitu a súvislosť v jeho inak rozkúskovanom a čiastočne mätúcom príbehu vlastného života. Metóda je zvlášť dobre použiteľná v situáciách, keď ľudia boli veľakrát vytrhnutí zo svojho okolia či vystavení opakovaným stratám v blízkych vzťahoch.

Metóda „Kresba domov“ je vhodná v terapii pre deti od 8 rokov, ale aj pre dospelých.

Workshop je zameraný

  • teoretické vzdelávanie, zmerané na oboznámenie sa s materiálom, možnosťami jeho využitia

  • seminár je obohatený praktickými ukážkami a kazuistikami.


22 september 2021
online, SK
EUR 85

Linky:

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj - ONLINE