Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Klinicko-logopedické sympózium 2019

Dvojdňové sympózium pod záštitou Foniatrickej kliniky 1.LF UK a VFN Praha s hlavnou témou Diagnostika a terapia porúch správania a emócií v kontexte klinickej logopédie. Sympózium bude obsahovať 8 hlavných prednášok a 8 praktických workshopov - každý účastník sa môže prihlásiť na dva podľa vlastného výberu.

Prednášky

 • MUDr. Michal Goetz, PhD. - ADHD jako okno do dětské psychiatrie
 • MUDr. Patricie Kollárová - Deprese u dětí
 • doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD. - Potřebujeme znát psychoterapii? Ano, ale víme proč a jakou?
 • Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc., FCMA, FEAN - Tikové poruchy
 • MUDr. Pavel Frühauf, CSc. - Picky eaters
 • Mgr. Gabriela Vykypělová - Úzkostné poruchy pohledem dětského terapeuta
 • MUDr. Jaroslav Matýs - Dissocialita a agrese
 • PhDr. Mgr. Lenka Vacková - Elektivní mutismus pohledem klinického logopeda a psychologa
 • PhDr. Leona Jochmannová - Typické projevy následků traumatu u dětí, symptomatické přesahy s různými diagnostickými kategoriemi
 • Liv Sochting - Dánsko - Neuroafektivní vztahový model


Workshopy

 • Mgr. et Mgr. Iva Bajtlerová - Canisterapie jako podpůrná terapie v oblasti výchovy vzdělání dětí a osob s ADD, ADHD    
 • PhDr. Ladislav Vacek - "Projektivní pomůcky jako součást terapie, práce s emocemi".      
 • PhDr. Mgr. Petr Štípek  -    Co děti potřebují?                                     
 • PhDr. Alžběta Michalová  -  Terapie hrou u dětí s poruchami emocí a chování       
 • doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD. - Neklidné dítě - neklidný rodič - neklidný terapeut či neklidný svět?      
 • Mgr. Petra Tabačíková   - Specifické diagnostické a terapeutické postupy při poruchách chování a emocí.  
 • Liv Sochting - Dánsko   - Neuroafektivní vztahový model           
 • Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová  - MÉ DÍTĚ MLUVÍ POUZE SE MNOU!  


Komu je sympózium určené

Klinickí logopédi, klinickí psychológovia a ďalšie spriaznené odbory zaoberajúce sa touto problematikou


Kredity

8 kreditov Asociácia klinických logopédov ČR

8 kreditov Asociácia klinických psychológov ČR

8 kreditov Asociácia ergoterapeutov ČR

21 jún -
22 jún 2019
Praha, CZ
EUR 150

Linky:

Klinicko-logopedické sympózium 2019

O nás Tipy Podmienky