Vytvorené: pred rokom

Každé dieťa má na niečo talent

Mozart, Einstein, Jordan, Hemingway, Beyoncé, Mercury, Baryšnikov, Hawking, Musk, Curie… Talent má mnoho podôb a určite nepatrí len vyvoleným. Každý človek má potenciál na rozvoj a na to, aby sociálne uspel. O tom, ako bude jeho talent rozvinutý a či uspeje alebo nie, však do veľkej miery rozhodujú vplyvy prostredia, predovšetkým najbližšej rodiny.

Chcete vedieť, ako podporiť deti v tom, v čom vynikajú a čo ich baví? Čo robiť, aby sa nestali otrokmi vlastného talentu či ambícií niekoho iného?


Lektor

Mgr. Jiří Halda 

 • učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, lektor a diagnostik.

 • Špecializuje sa na deti predškolského veku. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia.

 • Je absolventom Pedagogickej fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci.

 • V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako učiteľ a špeciálny pedagóg na základných a špeciálnych školách a v Pedagogicko-psychologickej poradni v Olomouci. Od roku 2006 pôsobí ako lektor, diagnostik, intervent a personálny poradca.


Organizačné info

 • Na webinár sa môžete pripojiť cez svoj telefón, tablet alebo notebook, nepotrebujete k tomu žiadne ďalšie technické vybavenie. 

 • Poľahky sa pripojíte prostredníctvom kódu z vašej zakúpenej vstupenky.

 • Môžete sa aktívne zapojiť a klásť otázky, ale zároveň je určený aj pre tých účastníkov, ktorí chcú radšej len počúvať. 

 • Live stream webinára sa vysiela priamo vo vašom internetovom prehliadači na platforme Tootoot. Nie je preto potrebné nič inštalovať, ani sa niekde registrovať.

 • Šikovný video návod, ako spustiť webinár si môžete pozrieť tu: bit.ly/tootootsk

 • Po odvysielaní webinára vám bude po dobu 7 dní okamžite k dispozícii jeho záznam na rovnakej webovej adrese s totožným prístupovým kódom.

 • Štart: 19:00 hod.