Vytvorené: pred mesiacom

Emocionálne dozrievanie a jeho kľúčové podmienky

Nástup do jaslí, škôlky či školy často býva nesmierne stresujúcim a emočne náročným obdobím ako pre dieťa, tak aj pre rodiča. Ako však spoznáme, či je na túto udalosť dieťa pripravené? Aké zručnosti a mentálne schopnosti by malo dieťa ovládať pred tým, ako urobí ďalší krok na ceste životom? Čo ovplyvňuje zdravý vývin detských emócií a ako dieťa viesť k postupnej emočnej nezávislosti?

Obsah

  • Ako pri výchove skĺbiť zdravý fyzický a emočný rast detí.

  • z čoho pozostávajú základné faktory v sociálnom a emocionálnom vývine dieťaťa

  • akými spôsobmi ich dieťaťu zabezpečiť

  • rozdiely medzi vývinom emócií u chlapcov a dievčat

  • výchovné praktiky, vďaka ktorým v dieťati podporíme rozvoj pocitu vlastnej individuality, tvorivej inteligencie a adaptability na zmeny.


Lektor

Mgr. Jiří Halda

je učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, lektor, rodinný terapeut a diagnostik. Špecializuje sa na deti predškolského veku. Zameriava sa predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskej zrelosti a procesov učenia. Je absolventom Pedagogickej fakulty v Hradci Králové a Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 1993 – 2006 pôsobil ako učiteľ a špeciálny pedagóg na základných a špeciálnych školách a v Pedagogicko-psychologickej poradni v Olomouci. Od roku 2006 pôsobí ako lektor, diagnostik, intervent a personálny poradca.


Organizačné info

Štart: 19:00 hod.