Vytvorené: pred 5 mesiacmi
Inklúzia bez predsudkov - IV.špeciálno-pedagogická konferencia

Hlavným organizátorom a garantom IV. ročníka špeciálno-pedagogickej konferencie v Partizánskom bude Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre.


Obsah

  • zmysluplné prednášky z oblasti inklúzie, šikany, kyberšikany
  • praktické hry a návody ako v školskom systéme edukovať úspešne pre všetky zúčastnené strany
  • špičkoví odborníci


Organizačné info

V tomto roku vďaka spolupráci s FSVaZ je účasť na konferencii bezplatná.

Konferovať sa bude v moderných priestoroch kúpeľov v Partizánskom, v časti Malé Bielice.

Okrem edukácie budú účastníci môcť navštíviť wellness & spa.


  • Miesto konania - Partizánske - www.termalymalebielice.sk
  • Čas - od 8:30 do 14:00 hod.
  • limitovaný počet účastníkov
  • registrácia potrebná : konferencia.pe2020@gmail.com
O nás Tipy Podmienky