Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Emočné dozrievanie a vývinová psychológia

Ako prežíva emócie nenarodené dieťa, batoľa, čerstvý školák či pubertálny tínedžer? Odlišuje ich spôsob prežívania okrem množstva životných skúseností aj samotné zloženie mozgu? Kedy v mysli dieťaťa vznikajú schopnosti prijímať, spracovávať a regulovať svoje emócie a ako začať s ich podporou v čo najskoršom veku? Do akej miery je spôsob, ktorým prežívame emócie dedične podmienený a aké rôzne faktory vplývajú na jeho ďalší rozvoj? Prečo niektoré deti emočne dozrievajú neskôr ako iné a aké míľniky existujú v emočnom vývoji človeka?

Obsah

Spoznajte princípy vývinovej psychológie a zistite, ako v mysli dieťaťa včas postaviť základy empatie a pozitívneho sebahodnotenia. Popredná odborníčka v oblasti vývinovej psychológie a psychológie dieťaťa, Marie Vágnerová, nás vo svojej online prednáške prevedie psychickým vývinom dieťaťa od prenatálneho obdobia až po významné zmeny v období puberty a adolescencie a ukáže nám, ako psychickým prejavom jednotlivých fáz prispôsobiť výchovu. 


Lektorka

Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.

Psychologička, popredná odborníčka v oblasti psychológie detí a vývinovej psychológie. Vyštudovala odbor psychológia na Filozofickej fakulte a odbor genetika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej.

Pracovala ako klinická psychologička s deťmi so zrakovým a telesným postihnutím, ale aj v Psychiatrickom centre Praha, a v centre pre náhradnú rodinnú starostlivosť. Vyučovala na Pedagogickej fakulte UK a Husitskej teologickej fakulte UK. Zaoberá sa vývinovou psychológiou, psychopatológiou a psychológiou chorých a postihnutých. Psychológiu spája s biologickými disciplínami, predovšetkým s genetikou a neuropsychológiou. Je autorkou mnohých monografií, vysokoškolských učebníc a metodických príručiek.