Vytvorené: pred 9 mesiacmi

Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce

Obsah

Deti neprichádzajú do pracovne terapeuta, či terapeutky so slovami: „Tak na tomto by som dnes chcel/a pracovať.“ 

Obsahom workshopu je  množstvo techník a metód na podporu vyjadrenia pocitov a emócií, podporu komunikácie, zvýšenia sebavedomia, odolnosti, hľadania zdrojov...

Témy workshopu:

 1. Prečo a kedy volíme rôzne metódy a aktivity.

 2. Vhodné aktivity podľa vekových skupín.

 3. Vhodné aktivity podľa cieľa, na čo sa chceme zamerať, čo chceme podporiť.

 4. Oboznámenie sa s rôznymi technikami, ich využitím pri práci s detskými/dospievajúcimi klientmi a klientkami.

 5. Aké sú možnosti a limity používaných techník.

 6. Diskusia a výmena skúseností


Komu je určený

 • Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú s deťmi a mládežou.


Lektor/lektori

Mgr. Bibiana Helexová - (psychologička, psychoterapeutka)Je absolventkou PCA výcviku, má dlhoročné skúsenosti s poradenskou a psychoterapeutickou prácou s deťmi a mladými ľuďmi. Dlhodobo sa venuje hrovej terapii a adolescentnej psychológii. 


Organizátor

Centrum pre rodinu Kvapka


Organizačné info

 • Termín: 23.11.2023

 • Čas: 9:00-16:45

 • Miesto: Priestory CPR Kvapka v Bratislave

 • Max. počet účastníkov je 15.

 • Stretnutie bude akreditované Slovenskou komorou psychológov – 8 kreditmi (v prípade dostatočného počtu záujemcov o kredity). Potvrdenie o získaní kreditov dostane účastník/účastníčka pri absolvovaní minimálne 80% vzdelávacej aktivity. Za kredity sa poplatok hradí zvlášť.

 • Cena workshopu zahŕňa lektorné, prenájom priestoru, technické zabezpečenie, organizačné náklady, prezentáciu v .pptx.

 • Termín prihlásenia - do naplnenia kapacity a do 23.11.2023.

23 november 2023
Bratislava, SK
EUR 90

Linky:

Aktivity s detským klientom v rámci individuálnej práce