Vytvorené: pred 8 mesiacmi

Akreditované inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú s deťmi a žiakmi s autizmom

Inovačné vzdelávanie je akreditované vzdelávanie podľa § 55 zákona č. 138/2019 Z.z. na základe oprávnenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pod evidenčným číslom 37/2021-IV.


Záujemcovia si môžu vybrať niektorý z piatich špecializovaných programov:


PRIHLASOVANIE

do konca decembra 2023

zaslaním prihlášky na francesco.vzdelavanie@autistipresov.skZAČIATOK VZDELÁVANIA

po naplnení kapacity 15 účastníkov/program


FORMA VZDELÁVANIA

prezenčná