Vytvorené: pred 4 mesiacmi
Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?

Bezplatné školenie - námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím.


Cieľ

Predstaviť účinné metódy a formy práce na uľahčenie nácviku čítania a jeho osvojenia (Šlabikár pre 1. – 6. ročník ŠZŠ, B variant) a zážitkové učenie vo vlastivede (Vlastiveda a PZ pre 4. – 6. ročník ŠZŠ) pre žiakov s rôznymi poruchami učenia a pozornosti, najmä s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia.


Obsah

 • Získate námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím.
 • Spoznáte vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.
 • Predstavíme návody, ako navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.
 • Naučíme vás vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno – vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.
 • Získate námety, ako pracovať so Šlabikárom pre 1. – 6. ročník ŠZŠ (B variant).
 • Ukážeme si konkrétne aktivity, ako pracovať s pracovnými zošitmi a učebnicami pre 4. – 6. ročník ŠZŠ.
 • Metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.
 • Ukážka a použitie motorických znakov na elimináciu problémov pri nácviku čítania.
 • Uplatnenie prvkov zážitkového učenia pri nadobúdaní základných prírodovedných a spoločensko-vedných poznatkov.


Pre koho

 • učitelia špeciálnych základných škôl,
 • špeciálni pedagógovia,
 • školskí špeciálni pedagógovia,
 • pedagógovia základných škôl


Iné info

 • Môžete si vybrať jeden z viacerých možných termínov a miest a prihláste sa TU.
 • trvanie školeniaje 90 minút


28 august 2020
Bratislava, SK

Linky:

Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?