Vytvorené: pred 2 týždňami
Akčné techniky pri práci so skupinou
Zážitkový workshop o možnostiach využitia akčných techník a expresívnych prístupov pri skupinovej práci v pomáhajúcich profesiách)

Obsah
Účastníci budú pracovať v asi v 10-20 člennej skupine (vrátane lektora). Obsahom je snaha o priblíženie rôznych možností využitia akčných techník v pomáhajúcich profesiách, primárne pri práci so skupinou. Workshop bude delený do dvoch nadväzujúcich blokov, pričom jeden blok bude trvať asi 180 minút. V oboch budú využívané akčné techniky a metódy, ktoré sú používané prevažne v rámci expresívnych prístupov. Členovia skupiny v prípade záujmu budú mať možnosť aktívne participovať a vyskúšať si tak jednotlivé hry, aktivity, metódy a techniky v skupinovom procese, rôzne variácie jednotlivých techník, metód a aktivít, ktoré sa dajú využiť v pomáhajúcich profesiách prevažne v skupinovej (ale aj individuálnej) podobe s terapeutickým, aj neterapeutickým zámerom. Každej z techník bude bezprostredne venovaná krátka reflexia zážitku, ktorá je v rámci systematickej práce s expresívnymi prístupmi nevyhnutná a žiadúca. 
V závere workshopu bude priestor na krátku diskusiu, otázky účastníkov a podobne. 

Ciele workshopu
  • Ukázať účastníkom viaceré možnosti využitia akčných techník pri práci so skupinou v pomáhajúcich profesiách. Vďaka zážitku na sebe majú účastníci možnosť na vlastnej koži zažiť skupinovú dynamiku pri práci s rôznymi akčnými technikami, čo môže podnietiť ich záujem o expresívne prístupy (muzikoterapia, arteterapia, dramatoterapia, tanečno-pohybová terapia a pod.)
  • Vytvorenie prostredia pre vlastný sebarozvoj a skúsenosť na sebe 
  • Poskytnutie priestoru na diskusiu k danej problematike

Komu je určený

  • študentom, absolventom a odborníkom v praxi z radov pomáhajúcich profesií
  • vítaní sú taktiež všetci záujemcovia o možnosti využitia expresívnych prístupov v rámci ich profesií s rôznymi vekovými kategóriami. 

Skupinu pre workshop budú tvoriť minimálne 10 účastníci a lektor ako vedúci skupiny, ktorý má za úlohu facilitovať a viesť priebeh, chod a fungovanie celého edukačného procesu. 

Lektor

13 september 2020
Bratislava, SK
EUR 49

Linky:

Akčné techniky pri práci so skupinou

O nás Tipy Podmienky