Vytvorené: pred 2 mesiacmi

Špeciálny pedagóg a Deň učiteľov

Špeciálny pedagóg a Deň učiteľov

https://pixabay.com/sk/photos/kytica-kvety-ru%c5%bee-142876/

K nedávnemu Dňu učiteľov bolo zverejnených gratulácií veľa a takmer všade. Obvykle sú smerované blahoželania v tento deň učiteľom, pedagógom v školách.

Špeciálnemu pedagógovi v poradni však v tento deň zablahoželá len málokto, aj keď česť výnimkám, aj to sa už občas stáva. Školskému špeciálnemu pedagógovi sa už blahoželanie dostane častejšie.

Áno, aj my v poradniach sme pedagógovia a ďakujeme z celého srdca každému, kto si na nás v tento deň spomenul, veľmi si to ceníme.

Chceme, aby ste vedeli, že:

  1. K nám do poradní môžete poslať každé dieťa, ktoré to potrebuje. Najlepšie nie až vtedy, keď už je už zle, keď je príliš neskoro. Vieme pracovať preventívne tak, aby sa v škole nič patologické nedialo, alebo dialo toho patologického čo najmenej. Vieme pracovať s deťmi už od ich narodenia a po celú dobu ich vzdelávania – áno, aj počas vysokej školy.

  2. Vieme byť citliví a vnímať u dieťaťa už v jeho ranom veku rôzne druhy zvýšeného rizika a máme na to aj nástroje, citlivé techniky, ktoré nám v tom pomáhajú.  

  3. Že chodiť k psychológovi a špeciálnemu  pedagógovi nie je pre nikoho (ani pre učiteľa, rodiča, ale ani pre dieťa či mladého človeka) žiadna hanba, že občas môže mať v živote ťažké chvíle – väčšie či menšie - každý.

  4. Že poznáme mnoho ciest a mnoho rozmanitých spôsobov,  ako pomôcť nie len vtedy, ak má dieťa zdravotné postihnutie alebo mu nejde učenie, ale aj vtedy,  ak si nedokáže získať kamarátov, ak má pocit, že mu iní nerozumejú, ak má starosti alebo ťažké chvíle doma, ak má strach, ak mu iní ubližujú alebo ubližuje samo sebe a ešte z mnohých, premnohých iných dôvodov.

  5. Že vieme pomôcť nastaviť latku každému dieťaťu tak vysoko, aby na ňu bolo schopné dosiahnuť, ale aj aby na ňu dosiahnuť chcelo.

  6. Že vieme pomáhať vybrať pre dieťa takú cestu, ktorá bude preň najvhodnejšia a ktorá ho privedie k cieľu aj vtedy, ak sa potrebuje učiť či vychovávať inak, lebo bežnými metódami to jednoducho nejde.

  7. Že nám záleží  na tom, aby sme boli pre pedagógov a pre rodičov podporou, oporou, ktorá im podá pomocnú ruku vždy, ak si to bude situácia vyžadovať.

  8. Že sa snažíme pracovať tímovo a do tohto nášho tímu rozhodne patria so svojim pohľadom na dieťa a s pedagogickými vedomosťami aj učitelia v školách, ktoré navštevujú naši klienti a že tento ich pohľad je pre nás nesmierne dôležitý, cenný a nápomocný.

  9. Aj my však potrebujeme podporu – tú z druhej strany. Potrebujeme, aby nás pedagógovia akceptovali ako rovnocenných kolegov, ktorí tu nie sú preto, aby kritizovali, hodnotili, alebo neustále vyžadovali nejaké testovania či pedagogické diagnostiky dieťaťa. Ak tak robíme, tak vždy iba preto, že chceme spolu s pedagógmi a rodičmi kráčať ruka v ruke pre dobro dieťaťa a potrebujeme poznať názor „z druhej strany“.

  10. A že – samozrejme – nedokážeme pomôcť vždy a vo všetkom. To by sme museli byť AI- umelá inteligencia, či dokonalosť sama. Ale vždy sa aspoň pokúsime – a to všetkými svojimi silami, všetkými vedomosťami, skúsenosťami, odbornosťami, so všetkými „nástrojmi“ a technikami, ktoré máme k dispozícii – hľadať príčiny, nachádzať riešenia, podporovať, vypočuť, usmerniť, stimulovať, motivovať, rozvíjať, sprevádzať.