Vytvorené: pred 10 mesiacmi

Príručka Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole

Špeciálny darček ku Dňu učiteľov pre všetkých školských špeciálnych pedagógov
Vážení školskí špeciálni pedagógovia, 
pripravili sme pre Vás  špeciálny darček ku Dňu učiteľov. 
Naša príručka „Školský špeciálny pedagóg – jedna z ciest inklúzie“ je snahou zosumarizovať praktické skúsenosti, načrtnúť návody, námety a dať odpovede na mnohé otázky a nejasnosti, ktoré sprevádzajú pomerne novú profesiu školského špeciálneho pedagóga. Je len jedným z možných pohľadov na našu profesiu, nemá záväzný ani odporúčací charakter. V čase vzniku tejto publikácie nebola žiadna striktná ucelená vyhláška či metodika, ako má vyzerať práca školského špeciálneho pedagóga. Legislatíva sa neustále mení, dopĺňa, niektoré usmernenia sú len rámcové a často aj nejednoznačné, niektoré v praxi aj ťažko realizovateľné a vo chvíli uverejnenia tejto publikácie možno už aj neplatné. 

Napriek tomu vám ju posielame s úprimnou snahou o podporu tejto neľahkej a pedagogickou verejnosťou rôzne vnímanej profesie. Prijmite ju s pochopením. 
 
Príručku nájdete ZADARMO na stránke VUDPaP - tu