Vytvorené: pred 7 mesiacmi

Kvalifikačné predpoklady členov multidisciplinárneho tímu v škole

Kvalifikačné predpoklady členov multidisciplinárneho tímu v škole

Foto Pixabay

Ako sa posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov, aké dokumenty bude vyžadovať zamestnávateľ, aké je požadované vzdelanie (študijný odbor, študijný program) alebo dĺžka praxe napr. školského špeciálneho pedagóga či pedagogického asistenta?

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v školstve upravuje Vyhláška č. 1/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je účinná od 15.1.2020.

Tu nájdete základné informácie o tom, na základe čoho sa v školstve posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov, aké dokumenty bude zamestnávateľ pri prijímaní na jednotlivé pracovné pozície vyžadovať, aké je požadované vzdelanie (študijný odbor, študijný program) alebo aká je požadovaná dĺžka praxe.

Pomenovanie kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé pracovné pozície rýchlo nájdete tu: