Vytvorené: pred 5 mesiacmi

"COVID-ový prvák" a možnosť opakovania ročníka

Minuloročný prvák je vzhľadom na nezvyčajnú situáciu, ktorá vznikla z COVID-dôvodu veľmi špecifický. Ešte ani poriadne nezačal chodiť do školy a už musel nútene zostať doma v karanténe na takmer celý druhý polrok školského roku a vzdelávať sa celkom inak, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Takúto nepredvídanú situáciu nezažil ešte nikto z nás.

Mnohí terajší druháci - teda "COVID-oví prváci" zvládli najdôležitejšie učivo svojho života - písanie, čítanie, počítanie - vďaka svojim rodičom, súrodencom, tetám, učiteľom... celkom dobre, ale mnohí veru nie. Nie každý rodič mal možnosti, skúsenosti, vedomosti.... niektorí nemali ani trpezlivosť..... A sú aj takí, ktorí - aj keď veľmi chceli a snažili sa - nedokázali svoje dieťa naučiť všetko to, čo potrebuje ako tohtoročný druhák vedieť. Ich dieťa nemá teda dostatočný alebo dostatočne pevný základ, aby na ňom mohlo stavať ďalšie poschodie domčeka, nazývaného "školské znalosti".
Bez dobrých základov dobrý dom nepostavíš.

V odôvodnených ( to zdôrazňujeme ! ) a skôr výnimočných prípadoch je preto možné zopakovanie prvého ročníka.  MŠVVaŠ SR vydalo pre tento účel usmernenie, ako v takom prípade postupovať. 
Usmernenie nájdete tu.
Podklady ku komisionálnej skúške prváka zasa tu