Vytvorené: pred 9 mesiacmi

Aké by mali byť štandardy práce podporného tímu v škole

Aké by mali byť štandardy práce podporného tímu v škole

https://pixabay.com/sk/illustrations/mu%c5%be-3d-model-izolovan%c3%bd-3d-model-2322810/

Už dlhšiu dobu sa na Slovensku kompetentní snažia nastaviť štandardy pre jednotlivých odborníkov, pracujúcich v podporných tímoch v školách a v poradniach. Na svete sú procesné štandardy.

Na čo budú slúžiť procesné štandardy

Procesné štandardy pre prácu poradní a školských podporných tímov majú ambíciu viesť k záruke, že deti s rozmanitými potrebami a ich rodiny dostanú na celom Slovensku rovnako kvalitnú starostlivosť.

Ako sa to expertnému tímu viac ako 50-tich odborníkov z celého Slovenska podarilo nastaviť, posúďte sami. Iste je to len začiatok.

Začínajúcim odborným zamestnancom v školách a v poradniach by mohli tieto štandardy pomôcť nastaviť kľúčové momenty multidisciplinárnej spolupráce, nastaviť jednotlivé kroky ich práce, pomenovať kompetencie jednotlivých pracovných pozícií.

Kde ich nájdete

Všetky metodické usmernenia sa nachádzajú na stránkach VUDPaPu. Pre vašu jednoduchšiu orientáciu nájdete jednotlivé profesie na nasledovných odkazoch, kde si ich môžete stiahnuť:

  • Odborné činnosti školského psychológa - tu

  • Odborné činnosti školského špeciálneho pedagóga - tu

  • Odborné činnosti sociálneho pedagóga v škole - tu

  • Odborné činnosti liečebného pedagóga v škole - tu

  • Odborné činnosti školského logopéda - tu