Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Integrácia z pohľadu integrovaného

"Na zamyslenie - pohľad nevidiacej autorky článku na jej vlastné vzdelávanie - jednak v špeciálnej škole, ako aj formou integrácie v bežnej škole."
Tatiana Gandelová

Integrované/inkluzívne vzdelávanie žiakov so ŠVVP - konferencia

28 november 2019
Bratislava, SK
EUR 20

Adlerovská terapia hrou

13 november 2019
Bratislava, SK
EUR 90

Akreditovaný kurz Maxik- stimulačný program pre deti s odloženou školskou dochádzkou

6 február -
7 február 2020
Bratislava, SK
EUR 235

Ako na prevenciu v škole

"Úspech prevencie veľmi závisí od toho, ako sa k nej pristupuje. Každá škola by mala mať vypracovaný plán preventívnych aktivít. Pozrite si desať tipov, ako na prevenciu v škole."
27
nov

Poruchy autistického spektra

27 november 2019
Bratislava, SK
EUR 70

Križovatky XI - ADHD-móda alebo fakt?

10 október -
11 október 2019
Bratislava, SK
EUR 30

Detská agresivita - kam až to môže zájsť?

4 október 2019
Trenčín, SK
EUR 28

INPP školský intervenčný program

2 október 2019
Bratislava, SK
EUR 70

Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom a stratégie jeho rozvoja

26 október 2019
Bratislava, SK
EUR 69
7
dec

Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike

7 december 2019
Ružomberok, SK
EUR 79

Snoezelen 2 - Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí

16 november 2019
Trenčín, SK
EUR 79

Snoezelen 1 - úvod do práce v multisenzorickom prostredí

12 október 2019
Trenčín, SK
EUR 69

Kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov

20 september -
22 september 2019
Trnava, SK
EUR 35

Slovo dalo slovo - logopedická konferencia

25 október 2019
Brno, CZ
CZK 1190
15
nov

Aspergerov Syndróm - workshop pre rodičov

15 november 2019
Žilina, SK
EUR 45

September začínajúceho školského "špeckára"

Toho, čo musí urobiť alebo čo sa očakáva od školského špeciálneho pedagóga je veľa. Začínajúci často nevie odkiaľ začať.

Inklúzia či integrácia?

"Pozrite a inšpirujte sa príkladom dobrej praxe: na jednej z našich slovenských škôl vznikol krátky sprievodca inkluzívnym vzdelávaním s názvom "Na ceste k inkluzívnej škole"."
Tatiana Gandelová

Ako sa formuje osobnosť človeka

22 november -
23 november 2019
Žilina, SK
EUR 125

Mozog a písanie diktátu

10 činností, ktoré musí zvládnuť mozog pri písaní diktátu. Stačí ak má mozog problém v jednej z týchto činností a dieťa nedokáže diktát dobre napísať napriek tomu, že sa veľmi snaží a chce.

O nás Tipy Podmienky