Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Haló, som špeciálny pedagóg a som tu, aby som pomohol. Ale neviem robiť zázraky na počkanie.

Špeciálni pedagógovia prichádzajú čoraz viac do bežných škôl.

V laviciach sedia deti, nie diagnózy

Každý z nás si žije svoj život - individuálny, svojský, nezameniteľný, s odlišnosťami, špecifikami, pretože nie sme rovnakí, klonovaní. Každý z nás je jedinečný, je dobrý v niečom inom a tieto rozdiely nie sú prekážkou, ale obohacujú svet.

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí

12 február -
14 február 2020
Martin, SK
EUR 198

House-Tree-Person test

7 november 2019
Martin, SK
EUR 75

Rodinná terapia a terapia vzťahovej väzby

15 január -
17 január 2020
Martin, SK
EUR 169
9
jan

Terapia hrou a filiálna terapia. Výcvikový program akreditovaný MŠ SR

9 január - 6 november 2020
Martin, SK
EUR 68

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj

10 október 2019
Martin, SK
EUR 68

Dieťa a rodina v rozvode

27 november -
29 november 2019
Martin, SK
EUR 198

Vplyv výchovy na vývin mozgu dieťaťa

8 október -
28 apríl 2020
Martin, SK
EUR 135

Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby - akreditované MŠ SR

18 september -
17 október 2019
Martin, SK
EUR 245
31
máj

Ako prestať skúmať problém a namiesto toho nájsť riešenie

31 máj - 1 jún 2019
Podhora 1304/47, Ružomberok, SK
EUR 45

Preventívny program Druhý krok

7 jún -
9 jún 2019
Bratislava, SK
EUR 200

Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok

10 máj -
12 máj 2019
Bratislava, SK
EUR 200

Program Mirabilis pre deti s problémovým správaním v prostredí ZŠ

3 máj 2019
Partizánske, SK
EUR 45

Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

ADHD nie je poruchou, ktorá by bola primárne zapríčinená nesprávnou alebo nedostatočnou výchovou. Napriek tomu spôsob výchovy a výchovné postupy v rodine majú na poruchu značný dopad, ktorý môže byť tak pozitívny, ako aj negatívny.

Bludný kruh ADHD

S nástupom do školy sa obyčajne symptomatika ADHD u dieťaťa zvýrazňuje. Žiak silne túži po učiteľovej pozornosti, často je popudlivý, impulzívny, ťažko prekonáva prekážky, nevie sa sústrediť na výklad, reaguje neprimerane.

Možnosti vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím - konferencia

14 máj 2019
Žilina, SK

Začínajúci školský špeciálny pedagóg v každodennej praxi školy

28 november 2018
Tvrdošín, SK
25

Vedenie triednej skupiny pre školských špeciálnych pedagógov

27 február 2019
Tvrdošín, SK
EUR 30

Letná škola Sfumato (Splývavé čítanie)

7 jún -
9 jún 2019
Košice, SK
EUR 222
O nás Tipy Podmienky