Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.
Depistáž a skríning v školskom prostredí - majú význam?

Depistáž a skríning v školskom prostredí - majú význam?

Depistáž a skríning sú dve slová, ktoré poznáme prevažne z medicíny. V škole sa však čoraz častejšie používajú v súvislosti s monitorovaním zdravého vývoja a primeraného nadobúdania vedomostí a zručností žiakov v rámci vzdelávacieho systému.

INAKosti - hra plná rozmanitosti domov aj do triedy

"Hra pre žiakov od 12 rokov so zameraním na citlivosť a empatiu k rozmanitosti ľudských príbehov. Možnosť, ako rozšíriť vedomosti o rôznych oblastiach ľudskej rozmanitosti - na stiahnutie."

Ako charakterizuje ADHD MKCH XI ?

"XI. revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb radí ADHD medzi neurovývinové poruchy. Teda medzi poruchy vývinu, nie medzi poruchy správania so začiatkom v detstve. Pozrite si jej základné diagnostické znaky a ich odlíšenie od iných porúch."
Rozlišovanie reverzných písmen

Rozlišovanie reverzných písmen

Isto si všetci uvedomujeme, aké ťažké je pre mnohé deti - najmä v prvom či ešte aj v druhom ročníku - rozlíšiť reverzne otočené písmenká. V poslednom období sa najmä pri rozlíšení písmen b-d stretávame s ťažkosťami často ešte aj vo vyšších ročníkoch.

Životné zručnosti – nástroje výchovy a vzdelávania

"Ak hľadáte aktivity na rozvoj životných zručností detí vo vašej škole vyskúšajte aj túto publikáciu na voľné stiahnutie."

Mentálna bulímia - chcete sa dozvedieť viac?

"Bulímia nie je rozmarom, pubertálnou epizódou či túžbou páčiť sa. Je to psychické ochorenie, ktoré postihuje myseľ, telo aj dušu zároveň. Možno sa s ňou stretávate aj vo vašej škole či v poradni."

PASt? Alebo ako ďalej

18 máj -
19 máj 2023
Olomouc, CZ
CZK 1200

Pedagogické časopisy na internete

"Ak hľadáte nové informácie k svojej práci na internete, môže vám v tom pomôcť aj zoznam slovenských a českých časopisov, prístupných prostredníctvom internetu."

Ako rozpoznať autizmus - Modul 2: školský vek

25 máj -
26 máj 2023
Praha, CZ
CZK 3500

Video modeling – možnosti využitia videa pre rozvoj zručností detí s PAS

19 máj 2023
Praha, CZ
CZK 2500

Balíček infografiky k prijímačkám na stredné školy

"Stiahnite si zadarmo skvelé materiály spracované v infografike ako pomoc pre psychickú pohodu vašich žiakov a aj ich rodičov pred prijímačkami na stredné školy."
Špeciálny pedagóg a Deň učiteľov

Špeciálny pedagóg a Deň učiteľov

K nedávnemu Dňu učiteľov bolo zverejnených gratulácií veľa a takmer všade. Obvykle sú smerované blahoželania v tento deň učiteľom, pedagógom v školách.

Príručka na stiahnutie - Mechanizmus prevencie radikalizácie mladých ľudí na lokálnej úrovni

"Nová publikácia vytvorená v spolupráci s mnohými odborníkmi a odborníčkami na tému prevencie extrémizmu, ktorá poskytuje základný legislatívny rámec, hodnoty, princípy a v rámci troch úrovní prevencie navrhuje konkrétne opatrenia a kroky."

Usmernenie k testovaniu žiakov so švvp

"Ako postupovať? Pozrite si podrobnosti k Testovaniu 9 žiakov so švvp, ktoré sa koná už v najbližších dňoch."

Kariérové poradenstvo pre žiakov ZŠ, SŠ, žiakov so špecifickými výchovno – vzdelávacími potrebami (ŠVVP)

29 marec 2023
on-line, SK
EUR 12

Jak nás raná traumata mohou ovlivňovat po celý život

23 marec 2023
On-line, CZ
CZK 390

Ako môžu študovať na VŠ študenti s ťažkým zdravotným postihnutím

"Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na UK v Bratislave organizuje sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Odporúčajte."

Nová definícia dyskalkúlie ?

"V Škótsku vznikla nová definícia dyskalkúlie pre potreby praxe. Je zaujímavé zopakovať, čo už vieme a dozvedieť sa, čo ešte o tejto téme nevieme, aby sme deťom vedeli čo najúčinnejšie pomôcť."

Pozri si zostrih z medzinárodnej konferencie k PAS

"V Poprade sa 17.2.2023 konala medzinárodná konferencia Význam včasnej diagnostiky a intervencií u detí s podozrením na PAS. Kto sa nemohol zúčastniť, môže si pozrieť zostrih."

Škola a všetko okolo nej v aktuálnych otázkach a odpovediach - konferencia

25 apríl 2023
Praha, CZ
CZK 1190