Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

I. Česko-Slovenská konferencia v aplikovanej behaviorálnej analýze

12 november 2021
on-line, SK

Autista a nárok na invalidný dôchodok

"Pre zaujímavosť - od 1.11.2021 bude posudzovanie zdravotného stavu autistov pre účely invalidného dôchodku jednoduchšie na základe novely zákona o sociálnom poistení"

Dyslexia a osvojovanie cudzieho jazyka

14 október 2021
on-line, CZ
EUR 250

Kariérové poradenstvo v ZŠ (nie len) pre žiakov so ŠVVP

12 október 2021
on-line, CZ
CZK 250

Kariérové rozhodovanie žiakov so ŠVVP

"Aké je kariérové rozhodovanie žiakov so ŠVVP a čo všetko ho ovplyvňuje? Často majú vybudovaný negatívny sebaobraz, nižšie ašpirácie, nižší sociálny status, nižšie sebavedomie, naučenú bezmocnosť a pod. Je dobré vedieť viac."

Bez viny a hanby. Naratívny prístup pre prevenciu a riešenie šikanovania.

11 november 2021
on-line, SK

Preventívny program DRUHÝ KROK

1 október 2021
Bratislava, SK
EUR 50

Konferencia o technológiách pre osoby so špecifickými potrebami

"V Kongresovom centre v Prahe bude opäť po covidovej pauze konferencia INSPO o technológiách pre osoby so špecifickými potrebami - už 21.ročník. Účastníkov čaká 23 prednášok a štyri desiatky vystavovateľov s celým radom noviniek na vyskúšanie."

Viete čo je vizuálny stres a aký má vplyv na čítanie?

"Tisíce detí, pre ktoré je čítanie unavujúce a ťažké, nevedomky zažívajú vizuálny stres. Aby dosiahli rovnaké výsledky ako ich vrstovníci, musia pracovať s vyšším úsilím, a často so špeciálnymi vzdelávacími opatreniami. Pomoc môže byť niekedy jednoduchá"

Web VČIELKA - tvorba vlastných cvičení

30 september 2021
on-line, CZ

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích – podzim 2021

4 november 2021
Praha, CZ
CZK 1290

Asistent pedagoga a dítě s autismem

5 október 2021
on-line, CZ
CZK 250

Využitie vzťahu a vzťahových metód pri problémovom správaní detí: "Keď vzťah lieči I."

30 september -
1 október 2021
Šaľa, SK
EUR 100

Zrakové vnímanie a jeho rozvoj

11 september 2021
On-line, CZ
EUR 12

Vizuálny stres - testovacia metodika

9 september 2021
on-line, CZ
EUR 24

Cesta životem s ADHD - akreditovaná odborná konferencia ČR

2 december 2021
on-line, CZ
CZK 990

Keď dieťa prevezme moc. Ako to zmeniť?

30 august 2021
on-line, SK
EUR 17

Tajomstvo dobrej výchovy

3 september 2021
Online, SK
EUR 12

Žiaci so ŠVVP vo vašej škole: legislatívne pravidlá a financovanie 2021/2022

6 september 2021
on-line, SK
EUR 149

Čo pomáha deťom s Aspergerovým syndrómom?

30 august 2021
on-line, SK
EUR 15