Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Aktuálne informácie ku kurzom Eľkonina pre odborníkov

"Organizátori kurzov plánujú dva prezenčné júnové termíny vzdelávania v Prahe a v Olomouci - v závislosti od aktuálnej situácie. Pozrite si najnovšie informácie."

Aj na VŠ je o študentov so švvp postarané

"Informačný webinár pre poradenských pracovníkov, ktorí pracujú so študentami so ŠVVP pripravujúcimi sa na štúdium na VŠ. Aj na VŠ je o študentov so ŠVVP postarané. Informujte študentov o možnostiach."

Dá sa poznať dyskalkúlia už v predškolskom období? A ak áno, čo s ňou?

"Je či nie je to dyskalkúlia? Ako rozvíjať matematickú predstavivosť? Existujú pomôcky? Ako môžu pomôcť rodičia a na čo by mali myslieť učitelia? Čo robiť v predškolskom veku, čo s dospievajúcim či s dospelým? Má súvis s inými DYS?"
Podpora pre dyskalkulika nie je len kalkulačka

Podpora pre dyskalkulika nie je len kalkulačka

Jeden recept na úspech v matematike neexistuje, pretože každé dieťa je iné, osobité, s rozličnou skladbou schopností, daností, zručností, predpokladov.

Počítanie - zázrak v našom mozgu

Počítanie - zázrak v našom mozgu

Rovnako ako čítanie, aj počítanie je zázračná činnosť nášho mozgu. Matematika nás v živote sprevádza na každom kroku, je všade okolo nás, aspoň bez základov matematiky sa nezaobíde nikto z nás.

Ako riešiť konflikty s deťmi

18 máj 2021
online, SK
EUR 9

Niečo z matematiky

"Aj keď v češtine, ale na pomoc deťom s ťažkosťami v matematike ako stvorené. Online cvičenia ako alternatíva na spestrenie a motiváciu."

Dosť dobré detstvo. Je to dosť?

10 jún 2021
on-line, SK
EUR 30

Špecifiká zmyslového vnímania u detí s autizmom

22 jún 2021
on-line, CZ
CZK 150
Ach tá matika - 5 otázok pre Včielkotvorcov

Ach tá matika - 5 otázok pre Včielkotvorcov

Výukovú aplikáciu Včielka, ktorá už od r.2014 pomáha malým školákom budovať pevnejšie základy prvostupňového vzdelania, už mnohí špeciálni pedagógovia poznajú ako webovú aj mobilnú aplikáciu. Ale čo znamená včelia matematická zbierka na Hithite?

Škola inkluzionistov v novom šate

"Pre všetkých proinkluzívne nastavených pedagógov, riaditeľov, odborníkov aj špecialistov, ktorí prácou s deťmi s rôznymi vzdelávacími potrebami žijú každý deň, je otvorená nová projektová výzva na šk.rok 2021/2022."

Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím

14 jún 2021
on-line, SK
EUR 25

Ako byť dobrým asistentom učiteľa

6 máj 2021
ZOOM, SK
EUR 15
Poznáte nový inovatívny šlabikár, vhodný aj pre deti s NKS ?

Poznáte nový inovatívny šlabikár, vhodný aj pre deti s NKS ?

V septembri 2020 vyšiel inovatívny šlabikár pod gesciou Slovenskej asociácie logopédov (SAL). Od začiatku na ňom pracoval veľký tím odborníkov - jazykovedcov, učiteľov, logopédov, psychológov, pedagógov a vedeckých konzultantov zo zahraničia.

Som autista a takto vnímam svet

27 máj 2021
ZOOM, SK
EUR 15

Comenia Script

13 máj -
14 máj 2021
on-line, SK
EUR 55

Má tri roky a nerozpráva

20 máj 2021
on-line, SK
EUR 15

Nemluví a nemluví.....

2 jún 2021
on-line, CZ
CZK 250

Smernice pre logopedickú prax (klinickú)

"Aj keď sú Smernice staršieho dáta a určené prvoplánovo pre klinickú prax, týkajú sa aj edukačnej problematiky. Nezaškodí občas do nich pozrieť, prípadne ich mať v "pokladničke" vždy po ruke. Veď aj pre logopéda je dôležitá tu zdôraznená tímová spolupráca"

Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku - metodický seminár

5 jún 2021
Bratislava, SK
EUR 100