Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Ako integrovať deti so ŠVVP

20 júl 2021
živé vysielanie, SK
EUR 89

Bieda a zlyhanie otcov: kam sa stratili?

12 júl 2021
Online, SK
EUR 9
Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga

Adaptačné vzdelávanie - pomoc pre školského špeciálneho pedagóga

Byť začínajúcim v profesii školského špeciálneho pedagóga nie je jednoduché najmä pre veľkú rôznorodosť problematiky, s ktorou sa v škole stretáva. Pomocou by malo byť adaptačné vzdelávanie.

Inšpirácia pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov

"Manuálov a podporných materiálov v začínajúcej profesii nikdy nie je dosť. Pozrite si prehľad od kvalifikačných predpokladov až po možnosti ďalšieho vzdelávania."
Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché

Byť školským "špeckárom" nie je jednoduché

Už sú to tri roky, čo sme pre vás napísali príručku Školský špeciálny pedagóg - jedna z ciest k inkluzívnej škole.

Emočné dozrievanie a vývinová psychológia

30 jún 2021
Online, SK
EUR 8

Bieda a zlyhanie otcov: kam sa stratili?

7 júl 2021
Online, SK
EUR 9
Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Žiak s ADHD - prístup s rozumom a s rešpektom

Obvykle je možné pozorovať značné disproporcie medzi úrovňou všeobecných schopností dieťaťa s ADHD a jeho reálnymi výsledkami v škole. Nízka úroveň výkonov v škole je zapríčinená negatívnymi dôsledkami poruchy.

ADHD - aj učiteľ potrebuje podporu

ADHD - aj učiteľ potrebuje podporu

Že sú deti s ADHD náročnými žiakmi, ktorých si bezpečne ihneď všimne v triede každý učiteľ, to je dobre známe. Je známe aj to, že takýto žiak potrebuje výraznú podporu. Ale je známe aj to, akú pomoc a podporu potrebuje pri jeho vzdelávaní učiteľ?

A čo ADHD v dospelosti? Aké sú jej znaky?

"Mnohí dospelí zápasia s príznakmi ADHD a ani netušia, že trpia touto poruchou, pretože sme v minulosti o nej nevedeli toľko, koľko vieme dnes. Neuvedomujú si, že mnohé z problémov, s ktorými sa stretávajú, sa týkajú ADHD."

Vývin citových vzťahov od narodenia po dospelosť

22 jún 2021
Online, SK
EUR 8

Neurobiologické aspekty emocionálneho vývinu detí

14 jún 2021
Online, SK
EUR 11

Vzdelávanie detí cudzincov v Slovenskej republike

15 jún 2021
on-line, SK

Exekutíva kontroluje, riadi a koordinuje

"Je to ako s výkonným manažérom veľkej firmy -monitoruje všetky oddelenia, aby pracovali čo najefektívnejšie. Ak nefunguje dobre - nefunguje celá firma. Takto by sa jednoducho dala vysvetliť dôležitosť exekutívnych funkcií, ktoré pri ADHD obvykle nefungujú"

Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí

4 október -
5 október 2021
online, SK
EUR 150

Komunikačné stratégie pre prácu s „problémovým dieťaťom“ v školskom prostredí.

22 september 2021
online, SK
EUR 65

Prečo sa o exekutívnych funkciách hovorí v súvislosti s ADHD ?

"Lebo ADHD je poruchou exekutívnych funkcií. Pozrite si Brownov model exekutívnych funkcií, ktoré sa navzájom prekrývajú a mali by fungovať ako dobre zohratý symfonický orchester."
Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

Čo prežívajú rodičia dieťaťa s ADHD

ADHD nie je poruchou, ktorá by bola primárne zapríčinená nesprávnou alebo nedostatočnou výchovou. Napriek tomu spôsob výchovy a výchovné postupy v rodine majú na poruchu značný dopad, ktorý môže byť tak pozitívny, ako aj negatívny.

Jiří Halda: Sebadôvera - sebaistota - sebavedomie | Webinár

7 jún 2021
Online, SK
EUR 9

Skupinová práca. Teoretické východiská a nácvik skupinovej práce

22 jún 2021
webinár, SK
EUR 45