Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom

19 január 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 17

Príbehy a hry v prevencii

"Odborno-metodický materiál na stiahnutie predovšetkým pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí realizujú preventívne aktivity v školách."

Dieťa a terapeut vo vzťahu

21 január 2023
Stará Lesná, SK
EUR 39.5

Vývinová trauma: skrytá epidémia súčasnosti

25 január 2023
online, SK
EUR 30
Nie každé dieťa máva láskavé Vianoce

Nie každé dieťa máva láskavé Vianoce

Bol sám, malý, možno päťročný. Odvážne zaklopal na dvere poradne, smelo vošiel a opýtal sa, či sa u nás môže na chvíľu pohrať s našimi hračkami. Vraj tu už kedysi bol.

Vianočná akcia

Vianočná akcia

Nepremeškajte vianočnú akciu z nášho e-shopu! Darček ako ušitý pre školského alebo poradenského špeciálneho pedagóga, pre liečebných pedagógov, ale aj pre asistentov učiteľa. Požiadajte vášho riaditeľa o vianočný darček pre vás, vašich žiakov, vašu školu.

Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

Pokuta za záškoláctvo od budúceho roku

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedie nový postup postihovania záškoláctva pri plnení povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania. Vyplýva to z novely zákona o financovaní voľného času dieťaťa.

Praktický manuál pre podporu žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri prechode na stredné školy bežného typu

"Ako postupovať u žiaka so ŠVVP pri jeho prechode na strednú školu."

Úvod do práce na pískovišti s dětmi

14 január -
15 január 2023
Brno, CZ
CZK 3600

Ako pracovať so žiakom s poruchami príjmu potravy v školskom prostredí

12 január 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 20

Online kurz posunkového jazyka

4 január -
22 marec 2023
on-line ZOOM, SK
EUR 87

Tipy na prevenciu pred šikanovaním - plagát na stiahnutie

"Ako môže učiteľ rozpoznať obeť šikanovania, odporúčaný postup na riešenie v škole, tipy na prevenciu. Tri plagáty na stiahnutie, ktoré môžu pomôcť ako pomôcka v škole."

Test prediktorov gramotnosti – TPG – ako ho používať

5 december 2022
on-line, SK
EUR 12

Poruchy čítania a inkluzívna podpora: Ťažkosti s čítaním I.

18 január 2023
on-line, SK
EUR 30

Dyslexia - Život v nedyslektickom svete

8 december 2022
on-line, SK
EUR 30

Prevencia a riešenie šikanovania - metodická príručka

"Šikanovanie v školskom prostredí ostáva často skryté a preto je obzvlášť rizikové. Je preto dôležité rozpoznať signály hneď v počiatočných štádiách a následne pristúpiť k riešeniu. Potrebné je prispôsobiť všeobecné odporúčania podmienkam svojej školy."
Na pomoc žiakom v kariérovom rozhodovaní

Na pomoc žiakom v kariérovom rozhodovaní

Čas rozhodovania sa deviatakov kam na strednú sa neúprosne blíži. Niektorí sú rozhodnutí dávno, iní ešte stále nevedia, kam budú smerovať ich ďalšie životné kroky v prvej smerovej voľbe povolania.

Jak pomoci dospívajícím cítit se v dnešní době lépe

21 november 2022
on-line, CZ

Akreditované inovačné vzdelávanie - PAS

16 marec 2023
Prešov, SK
EUR 300

Včasné známky autizmu a včasný záchyt detí s rizikom PAS vo veku od 11 do 30 mesiacov

14 november 2022
Banská Bystrica, SK