Stránky školských a poradenských
špeciálnych pedagógov
stratených v mori informácií.

Usmernenie k pôsobeniu asistenta pri poskytovaní sebaobslužných úkonov

"Vyjasnenie kompetencií pedagogického asistenta, zamestnanca, ktorý realizuje poskytovanie podporného opatrenia „sebaobslužné úkony“ a osobného asistenta."

Asistenčné činnosti v škole

"Čo je náplňou práce pedagogického asistenta, čo je obsahom asistencie pri sebaobslužných činnostiach a ako je možné v tomto smere spolupracovať s rodinou dieťaťa nájdete v usmernení na stránke NIVAMu."

Ako sa budú prideľovať asistenti v 2024/2025

"Pozrite si nové informácie o postupe a poskytovaní príspevku na úhradu osobných nákladov pedagogických asistentov v budúcom šk.roku."

POZOR POZOR, nové tlačivá k Vyjadreniu na účel poskytnutia podporných opatrení !

"Na stránke Ministerstva nájdete nové tlačivá k Vyjadreniu k PO, ktoré obsahujú tri nové prílohy - a to: vyjadrenie k SZP, odporúčanie k pedag.asistentom a odporúčanie k zamestnancovi pri poskytovaní sebaobslužných úkonov."

Informácie k pedagogickým asistentom

"Nové info k financovaniu pedagogických asistentov sú zverejnené na stránkach ministerstva."

AUTIZMUS – adolescencia a dospelosť. Problémy, ktoré nás môžu zaskočiť u ľudí na spektre.

22 máj 2024
Prešov, SK
EUR 15

Základy krízovej intervencie I.

16 máj 2024
on-line, CZ
CZK 2400

Signály zlého zaobchádzania s deťmi

"Inšpirujte sa Českom - v jednoduchej krátkej karte sú zosumarizované základné znaky, ktoré si treba všímať pri podozrení na zlé zaobchádzanie s deťmi a aký je postup pomoci ohrozenému dieťaťu."

Tvorba preventívneho programu

"Programy a aktivity zamerané na prevenciu a osobnostný a sociálny rozvoj sa týkajú prežívania, emócií a správania žiakov a žiačok. Neraz do školských tried prinášajú témy osobné, citlivé až intímne. Ako na tvorbu preventívneho programu v škole?"

Príbehy a hry v prevencii

"Odborno-metodický text bol vytvorený pre potreby webinára s názvom Použitie hier a príbehov v prevencii: Cesta k empatii a citlivosti. Texty na stiahnutie sú určené predovšetkým pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. za"

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

"Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Odporúčajte!"

Smyslů plný kongres Mozek a smysly - snoezelen

18 marec -
24 marec 2024
on-line, CZ

Skríning rozvoja detí v predprimárnom vzdelávaní

"Pedagógovia v MŠ prípadne aj odborní zamestnanci môžu využiť metodiku na priebežné sledovanie rozvoja jednotlivých oblastí u detí v období pred nástupom na základnú školu. Metodická príručka, videomanuál aj prílohy k dispozícii na stiahnutie."

Mobilná aplikácia ASDetect - verzia pre PC

"Jedinečná bezplatná mobilná aplikácia ASDetect vytvorená na základe vedeckého výskumu pomáha rodičom a odborníkom rozpoznať prvé náznaky autizmu u malých detí už vo veku od 11 mesiacov! Je dostupná aj v slovenčine."

Včasné známky autizmu vo veku do 24 mesiacov

10 apríl 2024
Prešov, SK
EUR 20

Workshop k programu INTERACT

19 apríl 2024
Bratislava, SK

Inovačné vzdelávanie v oblasti porúch plynulosti reči : zajakavosť, brblavosť

23 máj -
3 júl 2024
Bratislava, SK
EUR 450
Čo povedať rodičom a deťom pred návštevou poradne

Čo povedať rodičom a deťom pred návštevou poradne

Z dlhoročnej skúsenosti v poradenskej praxi vieme, že mnohí rodičia majú obavy navštíviť s dieťaťom poradenské zariadenie. Obzvlášť majú obavy najmä zo psychologického vyšetrenia, pretože to u nich evokuje „psychiatra“.

Vzťahová väzba u detí s vývinovými ťažkosťami

17 apríl 2024
Prešov, SK
EUR 20

Dieťa s rizikovým vývinom: možnosti kompenzačnej podpory v predškolskom vzdelávaní

"Nie je dieťa ako dieťa. Na vývin niektorých pôsobia rôzne nepriaznivé okolnosti - zdravotný stav, zložité podmienky rodinného života, či širšie okolnosti života súvisiace so zlou socioekonomickou situáciou jeho rodiny, či komunity."