Adresár

Centrum včasnej intervencie CVI

Centrá včasnej intervencie  - CVI sú u nás ešte pomerne neznáme, pretože začali vznikať len v poslednom období.

Komu sú určené
CVI poskytujú odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ktorým sa narodí zdravotne znevýhodnené,  zdravotne postihnuté dieťa alebo rodinám s deťmi s rizikovým vývinom v ranom veku (0-7 rokov) - t.j. deti nedonosené, nezrelé, predčasne narodené, s neštandardným alebo zaostávajúcim vývinom a pod. Môžu to byť deti s oneskorovaným alebo neštandardným vývinom psychomotoriky, reči, alebo aj sociálno-emocionálnym vývinom.  

Včasná intervencia hneď po narodení dieťaťa a  skorá pomoc zvyšuje šance detí na lepšie výsledky v budúcnosti. Odborníci (psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia, sociálni pedagógovia a iní) v centre identifikujú slabé a silné stránky dieťaťa aj rodiny, vytvárajú a zostavujú stimulačné programy, podporujúce skoré rozvíjanie silných stránok a podchytenie problémových oblastí, ak je potrebné pomáhajú aj pri posilnení kompetencií rodiny.  Spolupracujú s detskými a odbornými lekármi. Prácu vykonávajú ambulantne, ale aj terénne – priamo v rodinách.