Vytvorené: pred 3 týždňami

Ayresovej senzorická integrácia - 1.modul (INTRO)

72 hodinový tréning v metóde Ayresovej senzorickej integrácie pre odborníkov pomáhajúcich profesií, ktorý sa uskutoční v mesiacoch MAREC 2022 – DECEMBER 2022

Lektorka

  • HELENE GRABUSCHNIGG - viceprezidentka rakúskej organizácie Senzorickej integrácie GSIÖ. Inštruktorka SI/GSIÖ, absolvovala školenie SI na University of Southern California (LA). Profesiou je činnostná terapeutka so zameraním na senzorickú integráciu. Má dlhoročné skúsenosti s deťmi s poruchami zmyslového spracovania. Je uznávanou lektorkou v SI a tiež matkou 3 detí.

 

Tréning sa otvára v mesiaci marec 2022.

Obsahuje moduly: INTRO, TEÓRIA, APLIKÁCIA A SUPERVÍZIA

1.   Modul INTRO

Prvý úvod do Ayresovej teórie SI. Prehľad dysfunkcií senzorickej integrácie a súvisiacich funkcií. Základy intervencií s dôrazom na praktické skúsenosti účastníkov modulu.

Počas troch dní budú mať účastníci možnosť počuť praktické informácie a zážitkovou formou cez praktické zmyslové skúsenosti porozumieť teórii SI. Budú pracovať aj v miestnosti zariadenej pre senzorickú integráciu. 

Organizačné info

  • Termín 1.modulu : 18. – 20. marec 2022

  • Trvanie: 18 hodín

  • Cena za 1.modul: 330 €

  • Záujem o účasti na tréningu je potrebné prejaviť do 31.1. 2022 cez prihlasovací formulár na stránke organizátora CVI Banská Bystrica

  • Cena všetkých modulov tréningu v trvaní 72 hodín je spoplatnená sumou 1320 € pre jednotlivca.

  • Pri účasti na celom tréningu zľava 100 € z ceny. Tréning je tiež možné uhradiť v splátkach.

  • Termín platby je najneskôr pred začatím tréningu alebo modulu. V prípade odhlásenia z modulu menej ako 7 dni dopredu bude účastníkovi účtované storno z poplatku za účasť na kurze v hodnote 30% ceny.

  • Maximálny počet účastníkov tréningovej skupiny a zároveň aj jednotlivých modulov je 20 osôb.

  • Je možné sa zúčastniť len niektorých modulov tréningu. Záujemcov o celý tréning však organizátori uprednostnia.

18 marec -
20 marec 2022
Banská Bystrica, SK
EUR 330

Linky:

Ayresovej senzorická integrácia - I.modul