Vytvorené: pred 2 rokmi

Rozlišovanie reverzných písmen

Rozlišovanie reverzných písmen

Foto: L+M Smejkal

Isto si všetci uvedomujeme, aké ťažké je pre mnohé deti - najmä v prvom či ešte aj v druhom ročníku - rozlíšiť reverzne otočené písmenká. V poslednom období sa najmä pri rozlíšení písmen b-d stretávame s ťažkosťami často ešte aj vo vyšších ročníkoch.

Najmä prváci to pri počiatočnom osvojovaní písmen nemajú vôbec jednoduché. Za pomerne krátku dobu musia zvládnuť všetky tvary písmen našej abecedy - a to hneď v štyroch jej podobách: malé a veľké tlačené tvary, malé a veľké písané tvary. Mnohé grafémy sa navyše veľmi podobajú - ako príklad uveďme malý rozdiel napr. medzi písaným "a" a "o", malý rozdiel medzi písaným tvarom "k", "h" alebo "m" a "n". Ale asi najvýraznejšiu a často dlhodobú ťažkosť majú deti s rozlíšením písmen, ktoré sú identické, iba reverzne otočené - "b-d" v ich malej tlačenej podobe. A to nie len deti s vývinovými poruchami učenia, či s poruchami pozornosti, pre ktoré to môže byť obzvlášť veľký problém.

Pani učiteľky, rodičia a často aj školskí či poradenskí špeciálni pedagógovia skúšajú rozličné pomôcky, ako deťom uľahčiť rozlíšenie týchto tvarov. Najčastejšie zo škôl poznáme obrázky "zadoček" a "bruško".

Najlepšie pomôcky sú vždy tie, ktoré máme na svojom vlastnom tele, pretože ich má vždy pri sebe a teda ani náhodou ich nemôže zabudnúť priniesť z domu do školy, či naopak.

Takouto pomôckou môže byť aj zobrazenie písmen "b-d" na vlastných rukách, z ktorých naučíme dieťa postaviť si pomyselnú "búdu" pre psíka. Slovo "búda" potom pomáha dieťaťu vyvodiť si, ktorá ruka ktoré písmenko predstavuje (v poradí zľava doprava tak, ako sa dané slovo číta). Naučíme ho takto priložiť si ruky k čítanému slovu vždy, keď potrebuje pomoc s rozlíšením.

Plagát do triedy alebo do kabinetu školského či poradenského špeciálneho pedagóga, ktorý nájdete v našom e-shope, nie je celkom našim výmyslom. Funguje aj v iných krajinách, ale samozrejme s inými slovami a s inými obrázkami. Pre účely slovenských detí sme ho upravili, prispôsobili a vytvorili my v Našom Poklade. Aby pomáhal.

Nájdete ho vo forme veľkého plagátu do triedy v našom e-shope tu, ale aj ako malú pomôcku na lavicu pre dieťa ako súčasť našej novej knižky Čítacie rozcvičky pre budúce čitateľské hviezdičky (taktiež v uvedenom e-shope)